placená inzerce
Déte nám vědět...

Na staré hasičárni mělê koničti profici posledni zvoněni. Ôž só v novym!

placená inzerce
hasiči konice

Prosinec 5, 2017 6:30 / Furtovnik

Z Konice – Neco konči, neco začiná. V Konicê se ôzavřela histórija pusobeni profesionálnich hasiču na puvodni stanicê. V ponděli 4. prosênca bêla poprvni nachêstaná směna k vyjezdô z fungl nové hasičárnê.

Posledni střidáni směn ‚ve starym’. V ponděli ráno se definitivně přesônôlê koničti hasiči do novyho objektô za městem. Ten bêl za 13 měsicu postravené na zelené lóce a otevřené 13. lêstopádô. Psalê smê o tym TOŤ.

Bohužel, ze starym pusobištěm se nerozlóčêlê zrovna néveseléš, jednym z jejich poslednich vyjezdu ocáď bêl požár domkô v Přemkách s tragickéma následkama. O tem smê psalê TOŤ. To ale naplánovat nende.

Na ‚posledni zvoněni’, respektive střidáni směn, se přêjelê podivat  krajské ředitel HZS Olomóckyho kraja plk. Ing. Karel Kolařiku a bévalé velitel konické stanice Vladimir Kôbičku. Obá hasičum popřilê, abê se jim v novym dobře slóžêlo a citilê se tam, jak doma.

Stará hasičárňa otevřená v rokô 1958 ale opôštěná nezvostane. Vrátijó se sem dobráci, kerém puvodně patřêla.

Fotkê z posledniho střidáni směn mámê od hasiču.

Facebook0
  • hasiči konice
  • hasiči konice1
  • hasiči konice2

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy