placená inzerce
Déte nám vědět...

Vrátilê smê se z turné

placená inzerce
Orkestr

Březen 18, 2014 16:41 / Furtovnik

Omlóvám se, že sem k vám tak dlóho nepromlóval, ale bêlê smê na zahraničnim turné. Čê spiš abêch to ôvedl na pravó mirô, bêlê smê na jednym koncertô ve Wembley a třê neděle smê pak odstraňovalê následkê této cestê.

To nám ve středô odpoledňa volal vrátné z Wembley, že jim odřekl jeden slavné tenór večerni konzert, protože jeho manželka pré de na érobik a nemá kdo hlidat děcka. Tož ešlê bêhmê to nevzalê. A tak povidám proč né, obvolal sem chlapê, brnkl sem eště skladnikovi od livrpulskéch filharmoniku, ešlê bê nám nepučêlê nejaky tympánê a harfê, ať to nemosimê táhat sebó letadlem.

Fšecko to klaplo, jak má, uspěch smê mělê, s tym smê ale počitalê, a jôž si nás tam objednalê aji na přišti rok na sokolské ples. Ale ta cesta zpátky. Nasáčkovalê smê se znovô do boinga a fčêl jak smê letělê přes ten lamanšuv rygól, tak Ďuro, to je ten náš fôjarista, se začal štelovat, že se chce mrknót, jak to pod nama vêpadá. A jak se tak motal s tó svó róró, tak najednó bêla durch okynkem. Ale co fčêl? Tož honem, abê na to palubni personál nepřêšil, tak že to přelepimê mikroténovym sáčkem od svačênê, co zrovna Julius dožvékával. Jenože frnk, a najednó výrobek české kvalitê se vznášel ve volnym prostorô nad mořem. Dôchapřitomně se ale celé situace ôjal tympánista Karel a okynko zacpal obětavě svó velkó prdeló. Panečkô, ôtěsnil ho dokonale.

Po přêstáni smê ale mosêlê s pravdó ven. Ďuro napřeď jak malé fagan, co vêskli okno šutrem, dělal, že on nic. Nô nakonec mosêl kápnót božskó. Ale fšeci, včetně kapitána, smê mosêlê slébit, že to na něho neřeknemê jeho mamě a tatovi. Ti bê se z teho pré v hrobě obracelê… A on že to na krchově zrovna pohrabal a porovnal, mosêl bê to dělat znovô. A tož abê muhlê odpočévat v pokojô, slébilê smê.

To ho ale nijak nezbavilo povinnosti nechat okynko zasklit. Vzal teda letadlo ke sklenářovi. Jenomže temô se furt nejak nevedlo vêkróžêt ten správné tvar oválnyho okynka. A to ê dêž zlikvidoval jôž drôhó furô skel, co si mosêl nechat dovizt. Pré že bê bêlo nélepši, debê s tym letadlem zašil v Konicê k Mrňkovi a nechal si tam ôdělat eurookno. Pak jôž to šlo šup na šup. Chlapi flexó vêřezalê patřičné otvor, zazdilê do letadla novy okno a bêlo. A Ďuro eště ôdělal haura, že pré dêž jôž to mosi zacálovat, tak to chce aji ze žaluzkama, abê až přiště poletimê, mô nesvitilo slônko do oči. A ô něho bôde sedávat výhradně jôž jenom on. Ostatním chlapum se to moc nelébilo, začalê camrat, že bê žaluzkê ô svyho okynka chtělê takê. Tož mám fčêl jenom obavê, až zase nekde poletimê, abêhmê se nevrátilê s rozfláganym celym boingem, protože si bôdó chtět fšeci nechat přesklit s žaluzkama. Mám já to žêvot!

 

Váš dirigent

Facebook0
  • Orkestr

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy