placená inzerce
Déte nám vědět...

Ve Slôžéně mladi hasiči bojovalê o titul teho nélepšiho. Tentokrát sótěž koronáč nezastavil!

placená inzerce
DSC_0624

Červen 30, 2020 7:09 / Furtovnik

Ze Slôžéna (Služín), ze zprávó od Frantê Vêhlidalovyho – Gdêž se před letama odehrával se Slôžéně prvni ročnik sótěže mladéch hasiču, nekeři z dnešnich učastniku nebêlê eště ani na světě. Ê přes koronavirovy komplikačkê se sem v sobotô sjelê desitkê mladéch adeptu prestižniho titulô…

Aji do hasičsky sótěženi zasáhla doba koronavirová. A tak sótěž O nélepšiho hasiča – juniora 2020 bêla po omezenich jednó z prvnich přiležêtosti, pokaváď né uplně prvni, naostro ôkázat, co v hasičskym potěrô je.

Vêhrát dêcky muhl v každé kategóriji jenom jeden, ale aji tak nasazeni, s kerym caparti ê ti trochô odrustléši do sótěže šlê, bêlo takê odměnó pro tê, keři jim věnôjó hromadô svyho volnyho časô. A že se sem tam neco nepovede? Z teho se svět nezboři.

Ve Slôžéně smê se bêlê mrknót chvilkô na začátkô. Sumář informaci aji konečnéch vysledku nám ale spolehlêbě poslal dôchovni tata tehoto kláni Franta Vêhlidalu. Pani Helena Vêhlidalova pak k tem našém poskêtlê eště aji svoje fotkê. Na fšeckê se tak mužete mrknót TOŤ.

A fčêlka teda dávámê ôž slovo Frantovi Vêhlidalovymô. Jak to teda fšecko bêlo?

 

Soutěž o nejlepšího hasiče – juniora 2020 ve Služíně

V sobotu 27. června 2020 se do Služína sjelo 52 mladých hasičů, a desítky vedoucích družstev, funkcionářů a rozhodčích z Laškova, Stařechovic, Kostelce na Hané, Vrahovic, Smržic a domácího Služína. Akce původně plánovaná na duben musela být z důvodu pandemie koronaviru o dva měsíce posunuta. Přesto byla soutěž organizačně, ale i po odborné stránce velmi dobře připravena. Díky podpoře Olomouckého kraje a Ing. Jan Polednovi se tentokrát mohli mladí hasiči těšit na krásné sportovní trofeje a pro všechny připravili pořadatelé i něco na zub. Díky firmě KOVOT INVEST s.r.o. (Ing. Jan Tichý) má SDH Služín v inventáři novou 8 m kladinu a dva nové nástřikové terče.

Byl to tentokrát již 9. ročník této unikátní soutěže o nejlepšího hasiče – juniora 19. okrsku, prostějovského okresu, kde se představili ti nejlepší mladí hasiči ve čtyřech kategoriích (6-8 let, 9-11 let,12-13 let a 14-15 let), kteří soupeřili v šesti disciplínách. K nim se tentokrát, přidaly i dorostenky a nová přípravka – děti ve věku 4 – 5 let. Soutěžilo se v následujících disciplínách:

1.   Překonávání překážek pro hru Plamen na vyznačené trati

2.   Úsek překážek požárního útoku CTIF zakončený hasičskými uzly na speciálním stojanu

3.   Malý požární útok s přenosem hadice a přenosného hasicího přístroje na určené místo

4.   Propojení celé soustavy požárního útoku

5.   Požární útok s hydrantem (úkol ze štafety dvojic)

6.   Přespolní běh (250 m nejmladší a pro starší byl přespolní běh zkrácený na 1000 m)

7. Dorostenky – Dvojboj jednotlivců.

Starosta 19. okrsku, bratr Pavel Lipička stanovil za hlavní cíl další zdokonalení praktických návyků při ovládání požární techniky a zvýšení odolnosti mladých hasičů při překonávání překážek a dlouhých, zátěžových vzdáleností v členitém terénu. Výkony dětí při plnění jednotlivých disciplín jednoznačně prokázaly, že kvalita těch, kteří pravidelně trénují pod dozorem vedoucích mládeže, jde rychle nahoru. A to platí pro děti ve věku 6 – 8 let stejně, jako pro mladé hasiče ve věku 12-15 let.

Význam této soutěže zdůraznil svojí přítomností i zástupce výboru Sdružení hasičů Olomouckého kraje, bratr Oldřich Bezslezina, který vyslovil svůj obdiv nad tím, co dokáží benjamínci, ti nejmladší hasiči. Přitom ocenil i práci vedoucích, kteří dětem věnují stovky hodin volného času. Potvrdil, že právě 19. okrsek již dlouhodobě patří mezi nejlepší nejen na okrese Prostějov, ale i v Olomouckém kraji.

Mladí závodníci svými výkony v náročných podmínkách předváděli, že jsou rozhodnuti připravit se na poslání dobrovolných hasičů co nejlépe, aby v budoucnu dokázali chránit majetek a životy svých spoluobčanů. Největším překvapením letošního ročníku, byli mladí hasiči z Vrahovic. Nějakou tu medaili si tentokrát ovšem odvezly všechny týmy. Novinkou této tradiční soutěže byla část útoku CTIF – použítí džberové stříkačky v praxi na elektronický terč. Tuto soutěž, kterou dotovali darovacím šekem služínští hasiči M. Šilhánek, MVDr. S. Šoustal a F. Vyhlídal, vyhráli mladí hasiči z Vrahovic.

Po celý den nám přálo krásné počasí bez deště, příjemná atmosféra i zdravá rivalita. Služínští hasiči děkují všem pořadatelům a rozhodčím Pavlu Lipičkovi, Petře Hrazdilové, Renatě a Milanu Blahuškovým, Vojtovi Smyčkovi, Čestmíru Otáhalovi a všem asistentům rozhodčích. Uznání si zaslouží všichni vedoucí mládeže, kteří připravili mladé hasiče ke skvělým výkonům. Zásluhu na výborném průběhu má samozřejmě i technická četa na čele s novou starostkou SDH Služín – Dobromilou Chromcovou, Zdeňkem Dopitou a dalšími obětavými lidmi. Poděkování patří každému, kdo pomohl s organizací této výborné a zajímavé soutěže.

výsledky

Facebook0
  • DSC_0624

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy