placená inzerce
Déte nám vědět...

Vánoce ôž skončêlê aji v Brně. Asistovalê ô teho takê zpěváci z Hané!

placená inzerce
IMG_20200112_221731

Leden 14, 2020 6:30 / Furtovnik

Z Brna – V nedělô smê psalê o ohliženi se za vánočni dobó v Prostijově ‚Ô povéšeni’. Tó dobó se ôž chêstala hrstka zpěváku ze Scholê Cantorum do Brna, abê skromně posêlêlê Brněnské filharmonické sbor Beseda brněnská.

Neděla bêla poslednim dněm vánočniho obdobi podle liturgickyho kalêndářa. Bêla to takê posledni přiležêtosť ôžêt si ze fšeckó parádó vánočni zpěvê. V jezuitskym kostele Nanebevzeti Pannê Marie v Brně bêlo v nedělô pozdě večir velky finále.

O deviti hodinách večir tadê začinala slavná mša provázená ‚Rêbovkó‘ (Česká mše vánoční) v provedeni Brněnskyho filharmonickyho sborô Beseda brněnská, keró ovšem nedirigôje nigdo jinši, než v Prostijově dobře známé Petr Kolařu. Mimochodem je to nédyl pusobici pěvecké sbor ô nás, založêlê ho ôž v rokô 1860 a 12 let ho dirigoval aji Leoš Janáčku. Jeho čestnéma členama só Bedřich Smetanu a Antonin Dvořáku. Petr Kolařu ho vede od rokô 2001.

Nedělni Rêbovka bêla symbolickym zakončenim Hudebních brněnských Vánoc 2020. Nende o to, že bê to ‚filharmonikum‘ bez prostijovskéch posêl nešlo, ale na drôhó stranô bêlo pozváni pro ‚Scholákê‘ velká česť a nabidka, kerá se neodmitá.

Na pár fotek, dilem našéch, dilem Vlaďkê Plôháčkové, kerá je ôž nejakéch pár let řádnó členkó tehoto slavnyho brněnskyho sborô,  se mužete mrknót TOŤ. Je jasny, že só to snimkê pořizeny  na mistech, odkáď si prostě fotit přê zpiváni neodběhnete :D

Facebook0
  • IMG_20200112_221731

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy