placená inzerce
Déte nám vědět...

V jeseneckym Domově pro seniorê otevřelê véstavô obrazu. Každymô se zamlóvalo neco jinšiho…

placená inzerce
dd4

Červenec 19, 2016 7:41 / Furtovnik

Z Jesenca od Yvonê Andělové – Z časô na čas se k nám dostane nejaké zprávička z Domova pro seniorê v Jesencô. Tentokrát nešlo ani divoky včelê (to smê psalê TOŤ), ani se nebojovalo o olympijsky medaile, jak TOŤ. Na řadô přêšlo ôměni. Konkrétně vytvarny.

Napsala nám o tym sociálni pracovnica Domova pro seniorê v Jesencô Yvona Andělova. Na programô bêla vernisáž obrazu venezuelskyho maliřa Armanda Reverónovyho, keré maloval v prvni polovině 20. stoleti. Narodil se v rokô 1889 ve venezuelskym Caracasô, gde v rokô 1954 takê ômřel.

Obrazê tehoto fósatyho pána, keré na fotkách často bévá s cylindrem, si od pátkô 15. červenca na 14 dni ôdělalê zastávkô v Jesencô. Fšecko ostatni o vernisážê se dozvitê ôž od Yvonê Andělové, kerá nám poslala aji fotkê. Na ně se mužete mrknót TOŤ.

Reverón vystavoval  v Jesenci

V pátek 15.7.2016 proběhla v Domově pro seniory v Jesenci vernisáž obrazů venezuelského malíře Armanda Reveróna. Výstavu zahájili jesenecký starosta Jan Kvapil a ředitelka Domova Bc. Zuzana Bratterová, LLM. Reprodukce obrazů zapůjčilo kulturní středisko Venezuelského velvyslanectví. Jedná se o putovní výstavu, v domově pro seniory bude k vidění asi 14 dní. O malířově životě a díle přítomné seznámila sociální pracovnice Yvona Andělová.
Armando Reverón byl nejen malíř, kreslíř, ale též sochař. Patřil k významným představitelům období expresionismu a vystavoval nejen v rodné Venezuele, a i jinde ve světě, například v Paříži. Za vrchol jeho tvorby jsou považována 20. a 30. léta minulého století, známy jsou především jeho „muňecas“ neboli panenky.
Výstavu si prohlíželi uživatelé či zaměstnanci Domova již při její instalaci, většina z nich si prošla obrazy až po jejím zahájení a představení osobnosti a tvorby tohoto venezuelského umělce.
Největší ohlasy, a to jak pozitivní, tak i negativní, vyvolaly čtyři obrazy aktů – ty se líbily především mužské části obyvatel, umírněné ženy si zase oblíbily spíše krajinky a moře, které malíř Reverón ponejvíce maloval v poslední etapě své umělecké tvorby.

PhDr. Yvona Andělová

Facebook0
  • dd4

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy