placená inzerce
Déte nám vědět...

O olympijsky medaile se muže bojovat v každym věkô. V Jesencô do teho šlê pojedenásty!

placená inzerce
35d7398c-b7ba-40f2-892a-2c79738f37d3

Červen 9, 2016 7:16 / Furtovnik

Od Janê Nedbalové z jeseneckyho Domova pro seniorê – Nezáleži na tym,  kolêk máte let, ale jakó chôť máte co dělat. Sportovni hrê v Domově pro seniorê v Jesecô ôž načalê drôhó dekádô. O tym, jak to bêlo letos, nám napsala Jana Nedbalova a fotkê pořizeny tam poskêtla takê.

Párkrát smê se bêlê v Jesencô na Sportovnich hrách pro seniorê podivat, ale tentokrát nám to nevêšlo. Domlovilê smê se teda s vedenim Domova, že nám o akcê poreferôjó. A jak slibilê, tak ôdělalê. Mužemê vám teda teďka přênyst zprávô z mista děni a TOŤ se mužete aji mrknót na fotkê, ať máte představô, jak to tam chodi. A fčêl ôž dávámê slovo Janě Nedbalové:

Senioři si umí a chtějí také hrát 

Tak přece se vše zdařilo ke spokojenosti všech přítomných. O čem je řeč? V úterý 7. 6. se konal v DS Jesenec XI. ročník sportovních her. Ty však byly ještě v pondělí v ohrožení, protože k nám zavítal nezvaný host v podobě velkého roje divokých včel. Díky včasnému zásahu hasičů byly hry zahájeny pěkně v klidu a podle plánu ředitelkou domova Bc. Zuzanou Bratterovou, LLM. Celá akce se konala pod záštitou Bc. Pavla Smetany, náměstka primátorky statutárního města Prostějov, který také osobně všechny sportovní nadšence pozdravil. Družstev se sešlo celkem 6. Kromě domácích z DS Jesenec přijali pozvání také z DS Bohuslavice, DS Nerudova Prostějov, DS Anavita Olomouc, DS Červenka, DS Olomouc-Chválkovice.

Všichni přítomní si dovezli dobrou náladu, počasí nám také přálo a tak jsme se s chutí pustili do her, které prověřily nejen seniory v oblasti pohybu při florbalu, ale také v oblasti paměti při hře Co k sobě patří, kde soutěžící hledali správné dvojice. Následovala soutěž ve zručnosti s názvem Slož dílky do sebe a pokračovalo zápolení při Holandském billiárdu nebo hře Hoď kroužek na cíl. Poslední zastavení na trase plné úkolů bylo na takzvané časovce, kdy soutěžící za 1 minutu navlékali „obří korálky“ a tím získávali drahocenné body.

Čekání na výsledky jsme našim hostům zpestřili vystoupením taneční skupiny VRTI PRTI. Oproti loňskému roku nás tato skupina pobavila tanci v duchu Slunce seno… což se k slunečnému počasí a točenému pivečku více jak hodilo. Opět se tanečnice z řad místních seniorek pod vedením aktivizační pracovnice Jany Nedbalové dočkaly úspěchu a krásného potlesku.

Oběd se již tradičně odehrával pod širým nebem, taková malá romantika. Podával se gulášek s cibulí a čerstvým chlebem, zahnat žízeň každý mohl vychlazeným pivem. Protože byl gulášek vynikající, dočkal se jeho tvůrce, šikovný kuchař Michal Urban osobního poděkování jak od paní ředitelky, tak i prostřednictvím potlesku od ostatních strávníků.

Konečně přišel vytoužený moment a vyhlášení vítězů. Jako třetí se umístili senioři z DS Červenka, druhé místo vyhráli soutěžící z DS Nerudova Prostějov a první místo po několika letech a k veliké radosti vybojovali domácí, tedy družstvo z DS Jesenec. Ale ani na ostatní jsme nezapomněli, všichni si odnesli ceny útěchy v podobě igelitové tašky plné zajímavých drobností, např. bramborové místo dostalo lahvinku dobrého vínečka.

Těchto krásných cen by nebylo, kdyby na nás nepamatovali naši sponzoři, proto jim patří veliké poděkování. Díky našim donátorům, mj. veřejné finanční podpoře Statutárního města Prostějova a místním drobným dárcům a také díky pilným rukám zaměstnanců, se podařilo tyto hry opět zorganizovat ke spokojenosti všech.

Jako třešničku na dortu jsme na konci našeho tohoto setkání nakoukli do krásného místního barokního kostelíčku, následovala také komentovaná prohlídka zámku s malým výkladem historie místa a už jsme se museli rozloučit. Takové to bylo příjemné setkání, že již nyní se budeme těšit zase za rok na další. To si ale určitě vymyslíme nové hry a tím i program tak, abychom se nenudili a všem ukázali, že senioři umí být i ve svém věku stále hraví a veselí.

Jana Nedbalová, Aktivizační pracovnic, DS Jesenec, p.o.

Facebook0
  • 35d7398c-b7ba-40f2-892a-2c79738f37d3

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy