placená inzerce
Déte nám vědět...

Schola Cantorum se lóčêla s vánočni dobó aji publikem. Ale gdo vi, sborové zpěv je sêlně nakažlêvé…!

placená inzerce
DSC_2049

Leden 12, 2020 7:30 / Furtovnik

Z Prostijova – Konči vánočni doba a hudebni ohlidnóti za tymto časem přênesl v prostijovskym hlavnim kostele ‚Ô povéšeni‘ smišené pěvecké sbor Schola Cantorum s hostôjicima sólistama a komornim orchestrem.

Vánočni doba, to só takê koledê a vánočni pisničkê. Teď teda nemêslimê takovy tê, co se na nás hrnó od estrádnich ômělcu. A jednó z takovéch pověstnéch vlajkovéch lodi je aji Rêbovka, teda Česká mše vánoční Jana Jakôba Rêbê z rokô 1796. Totok fšecko pokôpě přêneslo  VII. hudebni ohlidnóti za vánočni dobó v kostele Povéšeni Svatyho Křiža v Prostijově.

Aplaus ve stoje plnyho kostela po skončeni ‚Rêbovkê‘ bêl zaslóženó odměnó pro aktérê né jenom přê této skladbě, ale aji za fšecko, co pod vedenim sbormistra Petra Kolařovyho a v jedné skladbě Helenê Havelka Baronové, kerá vedla jako dirigentka zkóškê, předvedlê. Na závěrečny koledê se Schola Cantorum stala nekolêkasethlavym tělesem, protože tê si s něma zpival celé kostel.

Předem bêlo anoncovany, že je to historickê uplně posledni vêstópeni sborô, teda skôtečná derniéra. Jak smê se ale v kuloárech dozvědělê, nemosi to bêt, a néspiš ani nebôde, uplně pravda. On je totiž sborové zpěv značně infekčni a takřka neléčêtelné. A tož ôž po konzertni eufórii se začalê spřádat plánê k dalšim přiležêtostném vêstópenim během tehoto rokô. Má to tak trochô na svědomi sám sbormistr Petr Kolař, které ôž přê přijezdô hlásal, že to tak rychle zabalêt nende a eště má dalši plánê. Takže je nanévéš pravděpodobny, že ani po vic, jak štêrêcetiletym pusobeni Scholê Cantorum, se jeji kronika definitivně neôzavirá.

Na pár fotek ze sobotniho podvečera se mrknite TOŤ, na žêvéch obrázkách aji ôslêšite, jak jim to zpivalo.

Facebook0
  • DSC_2049

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy