placená inzerce
Déte nám vědět...

Konica ôkázala, jak se má pomáhat. Koncert pro Emičkô zatim vênesl přes 127 tisicu!

placená inzerce
DSC_0644

Únor 8, 2016 8:45 / Furtovnik

Z Konice – S ochotó pomáhat, dêž je potřeba a de o dobró věc, na tym rozhodně nésmê tak špatně. To dokázal Benefični koncert pro Emičkô Odehnalovô z Konice. Ochota pomuct tam, gde stát dává rôkê pryč, bêla přijemnym překvapenim snaď pro fšeckê.

Na připravô Benefičniho koncertô pro Emičkô, kerá se léči z rakovinê měkkéch tkáni, moc časô nebêlo. Ale možná to tak bêlo aji dobře, protože s o to většim zápalem se do teho vrhlê jak néblêžši kolem mladyho zpěváka Pepê Bartoša, keré to v dobrym slova smêslô ‚zpusobil’, tak aji dalši keři bêlê požádani, ešlê bê pro to neco neôdělalê. Rádi smê pomuhlê aji mê mediálni spulprácó a propagacó koncertô.

Nedělni benefica trvala vic, jak třê hodinê, a rozhodně stála za to. Nemá smêsl fčêl psat o každym vêstôpujicim zvlášť, co se tam dilo se mužete podivát toť na našich fotkách, ke kerém nám dalši přêdala eště aji Jana Šimikova. Duležêty je že né jenom Konica, ale cely Konicko se k temô postavilo takovym zpusobem, že je potřeba se sklonit s velkó uctó jak před pořadatelama, učinkujicima a fšeckéma, kerém to nebêlo jedno a finančně tôto snahô podpořêlê.

Kolêk se podařêlo v sóvislosti s koncetem pro Emičkô nashromáždit prostředku, kery podpořijó rodinô třêapulleté bojovnice, to bê se možná nepovedlo aji ve věčich mistech, jak je Konica, potažmo Konicko. Před závěrem koncertô moderátor Laďa ‚Sovjet‘ Rusu předložêl ‚vêučtováni’, z keryho se fšeckém asi zatajil dech. Na sbirkovym kontě, kery bêlo poskêtnôty a zprostředkovany Charitó Konica, se do pátkô zešlo 54 586 kaček a gdo bê chtěl, muže na učet 115-1060670297/0100, variabilni symbol 7, dál posilat penize, protože ten je zatim furt otevřené. Na vstupnym se vêdělalo 33 300 kaček a v zapečetěné pokladničce, kerá bêla v Žêvňákô k dispozicê od pondělka a rozpečeťovala na koncô koncerta, bêlo 21 286 kaček. Koničti dobrovolni hasiči předalê během benefice šek na 10 000 kaček a dalšich 8 000 kaček vênesla dražba dřevěné plastikê Josefa Hlóškovyho. Dokupê to teda dalo neskôtečnéch 127 172 kaček!

Eště jednó patři velky poděkováni fšeckém, keři se na tym jakymkoliv zpusobem podilelê. V prvni řadě je ale potřeba dat klobók dule před Pepó Bartošovym a jeho néblêžšima, keři se do takové věcê pôstilê. Jak to dopadlo je pro ně nepochêbně tó névětši odměnó! Každá korôna v takovym připadě je dobrá a za fšeckê si přijem, abê penize dopomuhlê Emičce k ôzdraveni.

emička final

Facebook0
  • DSC_0644

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy