placená inzerce
Déte nám vědět...

Jak se vaři TO JE JEDNO?

placená inzerce
Haná výřez

Březen 17, 2020 9:41 / Furtovnik

A tož – misto mudrováni nad koronavirem, do keryho nechcemê zabředávat, beztak je teho kolem nás dosť, se zkôsimê prokósat tóto pohnôtó dobó trochô jináč. Negdo vi, negdo né, ale od začátkô červenca 2017 mámê na Rádiô Haná každé vikend svoje Hanácky mudrováni. A tož vám to začnem po kóskách servirovat, abêste furt nemosêlê přeméšlet jenom nad néhoršim. Dneska to bôde tak trochô o vařeni. Dil ‚Jak se vaři TO JE JEDNO‘ namlovila naša Helenka a vêsilal se 16. a 17. červenca.

Jak se vaři TO JE JEDNO?

Nevite náhodó, jak se vaři TO JE JEDNO? Pátrala sem ô Magadalénê Dobromilê aji v kôchařkách slavnéch héreček, o keréch sem si dofčêlkô mêslêla, že ômijó ôklôhnit fšecko na světě. Nigde nic. Nô aspoň nemosim mět depréze, že só lepši hospodêňkê, než já. Nésó! Ale to nic neměni na tem, že dêž se doma zeptám, co bê si dalê na oběd, a oni řeknó TO JE JEDNO, sô v koncich. Dêž zkôsim, že bê to muhlo bêt neco, jak bôchtičkê s krémem, mají nataženy rêpákê, dêž sem prubla TO JE JEDNO na zpusob sojovyho masa a nejakyho zobáni, tož div, že to po mně nezačalê házet. Člověk se prostě nezavděči. A to muže na hlavô stavět. Takovy TO JE JEDNO je nékomplikovaňéši recept na světě. Fšeci o tem mlovijó, ale eště to nigdá nigdo nejedl. A tož jak si s tym mám poradit já nebohá?

Facebook0
  • Haná výřez

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy