placená inzerce
Déte nám vědět...

Jak se tak fšecko vraci do normálô, vrátijó se aji konicky Legendê, narychtovany só ê oslavê města Konica!

placená inzerce
DSC_0334

Květen 20, 2020 10:45 / Furtovnik

Od nás – Ôž tak každé nervózně vêhliži, gdê zas se bôde muct vêrazêt negde do společnosti. V Konicê se tento čas konkrétně téká konické póti, Žváčkovyho festivalô dechovek a legendárniho návratô legend.

Ale mê v tym ôž mámê jasno, protože se nám ozval organizátor minifestô Legendy se vrací Tomáš Greplu a brnklê smê takê ředitelovi konickyho kulturákô Tomášovi Vrbovymô. A tož mužem podat vêčerpávajici informace.

Ale pěkně popořádkô. Zkráceně bê se dalo řict, že Legendê bôdó, Žváček nêê, ale ani tak dechovkáři nepřêndó zkrátka. Třeti červnové vikend se teho totiž ôdá tolik, že asi bôde málo takovéch, co bê stihalê uplně fšecko.

Jak nám Tom Vrbu řikal, vzhledem k temô, že kvulêvá koronáčô hromada pravidelnéch akci odpadla, pokôsijó se to dohnat od 19. do 21. června přê aktuálně naplánovanéch oslavách města Konica. Tê majó hneď dva duvodê. A sice 50 let od povéšeni Konice na město (1970) a 820 let od prvni zminkê o Konicê (1200). Do programô teda zahrnôle fšecko, na co se dofčêlka nedostalo.

V pátek 19. června to odpálijó v parkô Legendê. Pochopitelně nebôdó chêbět kapelê, kery cely pulstoleti, co je Konica městem, provázelê. V sobotô pak přênde čas na protáhnóti kosti přê 43. Konickéch štrapácich a 22. ročnikô Na kole okolo Konice, nedělô pak sice Žváčkuv festival dechovek jako takové nebôde, ale v zámeckym parkô bôde konzertovat Holóbkova mozêka, kerá představi svoje novy CéDéčko. Podle ředitela kulturákô bê totiž na letošek přêpadl 25. ročnik, na keré mělê pozvanó třeba Moravankô nebo Babókê, a tož bê bêla škoda, gdêbê se to na posledni chvilkô šêlo nejakó horkó jehló a program zvostal očesané. V celé parádě se tak přesóvá na přišti rok.

Dechovkô v parkô pak eště v nedělô vêstřidaji brněnšti Pótnici, keři shodó okolnosti letos takê slavijó padesátkô. Jináč celó dobô bôdó na náměsti kolotoče a ê gdêž ôž bôde po póti, bôde přes vikend na zámkô aji póťová véstava bonsaji. Na ruznéch mistech se teho po celé Konicê bôde dit mnohem vic. K temô se ale eště zavčasô vrátimê, abêste bêlê v obraze. Prozatim jenom ať si na třeti červnové vikend nic jinšiho neplánôjete!

legendy 20

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy