placená inzerce
Déte nám vědět...

Gdo se stane pro letošek Osobnosťó Moravê? Hlasováni začiná v nedělô, ve hře je pět nominaci!

placená inzerce
osobnost

Červen 26, 2021 7:00 / Furtovnik

Od nás, s tiskovó zprávó Staňê Blažkovyho – S anketó Osobnosť Moravê mámê na Furtovnikô co do čêněni ôž nejaké ten rok. Takê letos pomáhámê odstartovat hledáni vyznamnéch Moraváku.

Neděla 27. června. To je pro letošek datum, gdê startôje hlasováni v anketě Osobnosť Moravê. Mužete hlasovat pro pět nominaci, ê gdêž de dokôpê vlastně o šest osobnosti. V připadě skôtečnéch velmistru v kolové bratru Pospišêlovéch ale přêrozeně hlasovat jenom pro z nich bê bêl nesmêsl, protože jeden bez drôhyho bê nebêlê…

Fšeckê podrobnostě se dočtete v tiskové zprávě od jednatela iniciativê Osobnosť Moravê, a takê našeho známyho, Staňê Blažkovyho. Gdo je ale ôž celé řičné začit hlasovat, tož muže rovnó TOŤ. Nezkóšéte to ale spiš, než v nedělô 27. června v pravy poledne. Ináč se bôdete divit, co vám to ôkazôje za hlóposti.

Jak ôž smê psalê, neco o nominovanéch si mužete přečist dál a pak ôž jenom dobře ôvážêt, gdo že si tento titul pro letošek podle vás névic zaslóži.

KDO SE STANE OSOBNOSTÍ MORAVY PRO ROK 2021?

Vážení Hanáci, přes celospolečenské problémy s koronavirovou krizí jsme se rozhodli koncem února zahájit už 6. ročník úspěšné a věříme, že pro veřejnost atraktivní iniciativy nazvané „Osobnost Moravy“. Jedná se o anketu, prostřednictvím které chce pořádající spolek Moravská národní obec upozornit na skutečnost, že u nás na Moravě máme také v současné době mnoho skvělých osobností, které ve svých oborech lidské činnosti a tvořivosti natolik vynikají, že se výrazně podílejí na utváření dobrého jména nejen naší země Moravy, ale i celé České republiky. V úvodní fázi každého ročníku ankety má široká veřejnost možnost zasílat nám návrhy moravských osobností, o kterých se domnívají, že si nominaci v anketě zaslouží.

Letos byl termín ukončení sběru nominací stanoven na neděli 13. června 2021. Opět se nám sešlo mnoho návrhů, ze kterých vykrystalizovala finálová pětice nominovaných. Jedná se o čtyři jednotlivce a jednu bratrskou dvojici, pro které bude veřejnost moci od neděle 27. června (od 12:00 hod.) hlasovat v anketě na internetové adrese: osobnost.moravy.eu

Mezi nominovanými mají svá želízka v ohni různé moravské regiony. Například Haná má mezi nominovanými hned dva své zástupce. Nás organizátory ze spolku Moravská národní obec velmi těší, že vůbec poprvé, prostřednictvím svého významného rodáka, je zastoupena také moravská část Pardubického kraje, tedy Svitavsko.

Vůbec první nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021 přijala dvojice skvělých sportovců a zároveň vpravdě moravských a brněnských patriotů, bratři JINDŘICH a JAN POSPÍŠILOVI. Když se řekne „kolová“, tak asi téměř každému pamětníku se okamžitě vybaví legendární dvojice dvacetinásobných mistrů světa a dvacetipětinásobných mistrů Československa bratrů Pospíšilových. Během tří dekád, tedy v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století reprezentují a proslavují v tomto odvětví sálové cyklistiky jak Královopolskou strojírnu, jejíž barvy hájili, tak především tehdejší Československo. Pospíšilovi jsou nejúspěšnější hráči v celé historii nádherného sportu zvaného kolová.

Zpráva o nominaci na webu MNO zde: NOMINACE NA OSOBNOST MORAVY 2021 – JINDŘICH A JAN POSPÍŠILOVI – Moravská národní obec – Za Moravu

Pro nás organizátory je velkou ctí, že naši nabídku na nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021 přijal pan doc. Ing. MILOŠ MICHLOVSKÝ, DrSc., který se řadí k předním odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné u nás. Nesporně je průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků z výzkumu do praxe. Jako uznávaný odborník často usedá v hodnotících komisích významných vinařských soutěží, ze kterých zároveň jeho vína přiváží ocenění. Ve své profesní kariéře se od samého počátku věnuje problematice šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci k biotickým (houbovým chorobám, škůdcům) a abiotickým činitelům (mrazu, suchu) a jejímu pěstování. Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. patří v současnosti k nejvýznamnějším šlechtitelům révy vinné u nás.

Pana docenta nejlépe charakterizuje jeho motto: „Jižní Morava je civilizací révy vinné a kořeny této liány nesmí být odděleny od kořenů našich dějin.“

Zpráva o nominaci na webu MNO zde: NOMINACE NA OSOBNOST MORAVY 2021 – Doc. Ing. MILOŠ MICHLOVSKÝ, DrSc. – Moravská národní obec – Za Moravu

Další zajímavou osobností, která přijala naši nabídku k nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021, je paní JARMILA VÍTOSLAVSKÁ, která žije a pracuje na Přerovsku, nedaleko od soutoku řek Bečvy a Moravy, v hanácké obci Troubky. Tato skromná a pracovitá žena se snaží uchovat rukodělnou krásu hanácké výšivky, díky dlouholetým zkušenostem a na základě získaných motivů ji sama vytvořit a toto umění předat dalším generacím. Práce této Moravanky můžete vidět nejen u nás na Moravě, v České republice, ale také v zahraničí.

Paní Jarmila Vítoslavská o sobě říká: „Zabývám se vyšíváním ubrousků, ubrusů, deček až po ušití a vyšití kompletního pravého hanáckého kroje – slavnostního i pracovního dětského, dámského i pánského. Tyto kroje jsou velmi rozmanité a přísně kopírují svou lokalitu. Každá dědinka na Hané má svá přesná specifika – detailní rozdíly ve výšivce, či mašli, její barvě, střihu rukávu atd. To vše patří ke kompletní harmonii dědictví naší Hané.“

Zpráva o nominaci na webu MNO: NOMINACE NA OSOBNOST MORAVY 2021 – JARMILA VÍTOSLAVSKÁ – Moravská národní obec – Za Moravu

Olomoucko důstojně mezi nominovanými reprezentuje akademický malíř a restaurátor Mgr. RADOMÍR SURMA. Díky výjimečnému nadání a obětavé práci tohoto olomouckého výtvarníka a restaurátora bylo zachráněno a opět získalo svou zašlou krásu již mnoho památek, uměleckých děl a sálů. Jedním z nejvýznamnějších projektů byla etapová obnova Slavnostního sálu olomoucké základní školy Komenium. Za úspěšné dokončení obnovy této olomoucké chlouby pan Mgr. Radomír Surma zaslouženě převzal Cenu města Olomouce v kategorii Počin roku 2018. Neméně unikátním a náročným dílem, které tento umělec realizoval v rámci celkové rekonstrukce olomoucké radnice, na jejím jihozápadním nároží, jsou dvojité sluneční hodiny. Dalším zajímavým projektem byla obnova původní polychromie unikátních panovnických heraldických galerií Jagelonců z konce 15. století a Habsburků z roku 1591 umístěnými nad oběma vchody olomoucké radnice. Dne 28. března, tedy k letošnímu 429. výročí narození moravského „učitele národů“ Jana Amose Komenského, se Mgr. Radomíru Surmovi podařilo dokončit práci na restaurování umělecky cenné busty tohoto velkého Moravana. Toto sochařské dílo tak může obohatit a zdobit vstupní sál olomoucké ZŠ Komenium. Samozřejmě nemůžeme popsat všechna restaurátorská díla této velké osobnosti Olomouce a Moravy. Ale i z těchto několika realizací, které jsme v této krátké zprávě zmínili, je naprosto jasné, že nominace akademického malíře a restaurátora, pana Mgr. Radomíra Surmy, v anketě Osobnost Moravy 2021 je naprosto oprávněná.

Zpráva o nominaci na webu MNO zde: NOMINACE NA OSOBNOST MORAVY 2021 – Mgr. RADOMÍR SURMA – Moravská národní obec – Za Moravu

Nás členy koordinačního týmu velmi potěšilo, že nabídku k nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021 přijal významný a uznávaný moravský historik, vysokoškolský pedagog, bývalý politik, rodák ze západomoravského města Svitavy, pan doc. PhDr. JIŘÍ PERNES, Ph.D.  světa    Již od roku 1977 pracoval postupně v několika muzeích. Například v muzeu ve Slavkově u Brna, kde vykonával funkci ředitele. Mezi lety 1990 až 1992 byl ředitelem jedné z nejprestižnějších muzejních institucí u nás, a to Moravského zemského muzea v Brně. V roce 1994 zahájil své působení v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. A v letech 2003 až 2017 byl doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. vedoucím brněnské pobočky. Současně působil coby externí pedagog na Masarykově univerzitě a mimo jiné také na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2008 až 2010 zastával doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. post předsedy Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. V únoru roku 2010 byl dokonce na krátkou dobu zvolen ředitelem této instituce. Jako historik se odborně zaměřuje na moravské, české, československé a středoevropské moderní a soudobé dějiny. Středem jeho zájmu je například pozdní období existence habsburské monarchie a osobnosti z řad této vládnoucí dynastie. Z oblasti soudobých dějin je to především Československo 50. a 60. let a s tím spojené dějiny jeho politických elit. Předmětem jeho zájmu se staly také dějiny československého exilu po roce 1948. Jiří Pernes byl častým hostem či odborným poradcem při tvorbě dokumentárních pořadů. Známým se stal také díky velkému množství přehledových a popularizačních prací a v neposlední řadě také díky své publikační a spisovatelské činnosti.

 Zpráva o nominaci na webu MNO zde: http://zamoravu.eu/2021/06/nominace-na-osobnost-moravy-2021-doc-phdr-jiri-pernes-ph-d/

Vážení přátelé, my členové organizačního týmu budeme velmi rádi, pokud zachováte svoji přízeň této zajímavé anketě. Každý z vás se může podílet na rozhodování, kdo z nominovaných se bude moci pyšnit titulem Osobnost Moravy 2021. Každý hlas v anketě je důležitý, protože přispívá k co největší objektivitě konečných výsledků hlasování.

Zároveň bych si za náš spolek Moravská národní obec dovolil širokou veřejnost, a především příznivce Moravy, dne 18. září 2021, srdečně pozvat na slavnostní předávání ocenění vítězům a nominovaným v loňské anketě Osobnost Moravy 2020. Tento slavnostní akt proběhne v Brně během tradiční slavnosti Den za Moravu. Na Náměstí Svobody bude připraveno pódium, na kterém od 10:40 hodin proběhne předání hlavní ceny, unikátní skleněné trofeje s moravskou orlicí a jménem vítěze, kterou si z rukou představitelů organizačního týmu převezme Osobnost Moravy 2020 uznávaný kytarista, skladatel, textař, aranžér, producent a zpěvák s nezaměnitelným hlasem, pan ROMAN HORKÝ. Obdobnou exkluzivní cenu menší velikosti obdrží za druhé místo ostravský bloger, spisovatel, cestovatel a autor aktuálních postřehů, pan LADISLAV VĚTVIČKA, za třetí místo pak skvělá klavíristka, pedagožka na konzervatoři, emeritní prezidentka Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua a publicistka, paní MgA. VĚRA LEJSKOVÁ. Další nominované osobnosti v upomínku na svoji účast v anketě převezmou pamětní listy. Závěrem bych za nás organizátory rád dodal, že všem osobnostem, které během šestileté existence ankety přijaly naši nominaci, patří naše hluboká úcta a poděkování.

Stanislav Blažek                                                                                                                                                            místopředseda Moravské národní obce, z.s.                                                                               kontaktní osoba, jednatel iniciativy „Osobnost Moravy“

Facebook0
  • osobnost

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy