placená inzerce
Déte nám vědět...

Cebôlô možná krájel, ale mezê tém si odskočêl spáchat delikt

placená inzerce
okénko

Leden 29, 2016 9:39 / Furtovnik

Z Olomóca – To bê se jeden negdê aji posral z teho, na co fšecko só schopni se lêdi vêmlóvat. Ê dêž néni vêlóčeny, že v tymto připadě dotyčné kecat nemosêl, jenom si ale na chvilkô odběhl z kôchêně.

Dêž se kráji cebôla, každé vi, co je to za peklo. A ešlê ji měl tak krájet jedeatřêcetileté chlápek z Olomóca na celó zabijačkô, to mô néni co závidět. To se pak nigdo nemuže divit, že si odskoči se proluftovat před barák. Jak ale pišê mlôvči olomóckéch měšťáku Vladimira Markova, přê malé procházce teho podle fšeckyho stihl dosť.

Možná ale za to fakt nemuhl, jenom jak mô slzelê očê, tož trochô zavangloval. Přê tem ale na ôlêcê Bořivojova vznikla škoda na dvóch autech. Ve štvrtek po drôhé odpoledňa totiž měšťáci dostalê hláškô, že došlo k rozbití pravéch zadnich okynek ô dvóch zaparkovanéch povozu.

Strážnikum se na mistě podařêlo najit svědkê, keři řikalê, že to ôdělal jeden chlápek rôkó a pak zas odešil. Svědci poskêtlê aji jeho popis. Kapkê krve po zemi pak strážce zákona zavedlê až do blézkyho barákô. Tam v suterénô našlê chlapa odpovidajiciho popisô s krvavéma oděrkama na klóbech obóch rôk. Ten se je ale snažêl přesvěčêt, že si zraněni zpusobil přê krájeni cebôle. To se ale strážnikum nepozdávalo, tož ho převezlê na státni polêcajtárňô, abê si s nim popovidalê aji tam. Tož se ôvidi, jak to s tó cebôló nakonec bêlo.

Po té fotce moc nehleďte, ta je jenom pro ilustracô.

 

Facebook0
  • okénko

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy