placená inzerce
Déte nám vědět...

Zaslóžêli hasiči z Prostějovska vêrazêlê na vélet

placená inzerce
P1090782 (1)

Září 13, 2022 9:30 / Furtovnik

Od nás s reportem Jana Brabcovyho – Zaslóžêlym se nemuže stat každé hasič, keré má nejaky záslôhê. Krom teho, že je za nim nejaká práca vidět, mosi dosáhnót takê 60 let věkô a zároveň mosi bêt minimálně 35 let členem nekeryho z dobrovolnéch hasičskéch sboru. Nositeli tehoto titulô z Prostijovska společně vêrazêlê na cestê.

Zetkáváni Zaslóžêléch hasiču néni ničim neobvêklym. Potkávaji se pravidelně, ê gdêž v posledni době do teho vlezlê fšeckê možny klackê pod nohê. Šak vimê. Dva a pul rokô plánované vélet do Modré a na Velehrad se tym pádem muhl ôskôtečnit až fčêlka.

Sami smê tam s něma nebêlê, ale mámê informace z dobréch zdroju. O tym, jaky to bêlo, nám napsal starosta Okresniho sdruženi hasiču Čech, Moravê a Slezska, a přêrozeně takê Zaslóžêlé hasič Jan Brabcu. Přêdal k temô aji dvě fotkê, abêhmê věřêlê, že tam skôtečně bêlê :D

Nebôdemê ôž vist plany řeče kolem, přênášimê celé report, tak jak nám ho poslal:

Výlet Zasloužilých hasičů:

2 a půl roku byl odsunut výlet pro Zasloužilé hasiče na poutní místo Velehrad a do obce Modrá. Hasičské vozy s účastníky odjížděly v půl 8 z Prostějova, a do obce Modrá přijela v 9 hodin. Na parkovišti nás vedoucí tohoto výletu seznámil s plánem prohlídek a odpočinkovým časem. Jako první byla prohlídka Evropského unikátu ,,Živá voda“ tunel ve sladké vodě. Další prohlídka byla  Archeoskanzenu, kde byla průvodcem představena podoba slovanského opevnění a sídliště s funkcí mocenského centra z doby Velké Moravy z 9. století. Tyto prohlídky trvaly 2 a půl hodiny, ke spokojenosti účastníků. V pohodě byl přejezd na Velehrad do krásné restaurace, kde byl domluven soukromý sálek. Byl podáván chutný oběd a pak následovala rušná zábava s pohoštěním. Následovala prohlídka Velehradské baziliky a její podzemní části. Poté se všichni rozběhli  na prohlídku samotného Velehradu s menším nákupem suvenýrů. Na zpáteční cestě byla zastávka v letní restauraci na Bunči. Zde 22 Zasloužilých hasičů vyjádřilo poděkování vedoucímu výletu, starostovi Okresního sdružení Prostějov, také ZH za krásně prožitý den plný zajímavosti. Všichni spokojeně se vraceliP1090782 P1090878 (1) domů v podvečerním čase.
Facebook0
  • P1090782 (1)

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy