placená inzerce
Déte nám vědět...

Zámecké dôb ruste v Žádlovicách 300 let, fčêlka mô zbévá ôž jenom pár dni. HLASUJTE PRO STROM ROKÔ!

placená inzerce
dub

Září 22, 2019 9:52 / Furtovnik

Od nás – Abêchmê si rozômělê. Na nádvoři žádlovickyho zámkô muže památné dôb cer s uctyhodnym obvodem 460 cenťáku klidně eště dalšich 300 let stát. Pár dni mô ôž ale zbévá jenom na to, abêste mô muhlê dat svuj hlas a on se tak stal Stromem rokô.

Že stromê kolem nás rustó, kolêkrát zjistimê až ve chvilê, gdê padnó k zemi a mê si najednó fšimnem, že nám v tym mistě neco scházi. To, dófémê, nehrozi staletymô dôbô na zámeckym nádvoři v Žádlovicách ô Lošťêc, kerymô se řiká Kronikář z Žádlovic. A proč? To je jednodôchy. Gdêbê ôměl mlovit, muhl bê jako očité svědek střisetleté historie žádlovickyho zámkô vêkládat o fšeckym, co se tam za tô dobô odehrálo. Zámecké park ale fčêlka chátrá, a tak mistni patrioti chtělê aji nominacó na Strom rokô ôpozornit, o co muže Lošťêcko přêjit.

Hlasováni v anketě Strom rokô konči ve středô 25. záři. Aji tak je to eště dosť časô na to, abêste  Kronikářovi ze Žádlovic dalê svuj hlas. Zároveň je to takê jediné nominant z Olomóckyho kraja. A tož smê rádi, že smê dostalê žádosť o podporô od Davida Kofránkovyho z tymô kolem žádlovickyho dôbô. A jak eště dodává, nechcó to zadarmo. Miněny v dobrym slova smêslô. Za každé hlas pro dôb pude ze sókroméch prostředku kačka jedné ze třech organizaci, kerá dostane névic hlasu. Vêbrat si mužete TOŤ.

Fčêlka eště k samotnymô hlasováni v anketě o Strom rokô. Stači kliknót TOŤ a pod informacama o dôbô dat HLASUJ. Abê ale bêlo jasny, že nehlasôje nejaké ‚hej nebo počkej’, mosite eště aji vêplnit majlovó adresô, na keró vám přênde potvrzovaci zpráva. Z té pak pošlete platné hlas. Néni to teda na prvni dobró, ale mělo bê se tym předejit nejakém machinacim.

Pod článkem se mužete eště aji mrknót na krátké spot o žádlovickym dôbô od Mohelnické televize.

Facebook0
  • dub
  • dub1

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy