placená inzerce
Déte nám vědět...

Z kostelecké kostelni věže ôž to zas zvoni v akordô. V sobotô tam přêbêlê dva novy zvonê…

placená inzerce
Kostelec zvony (132)

Červenec 28, 2019 9:03 / Furtovnik

Z Kostelca, teho na Hané – Uděl zvonu je skôtečně těžké. Ač bê člověk od nich očekával, že slóžijó dêcky jenom dobré věcê, v dobách válečnéch se stávalê oběťama zbrojařskyho prumyslô. 

Kostelum z věže kostela svatyho Jakôba Staršiho v Kostelcô na Hané se válečny rekvirováni dotklo hneď dvakrát. Poprvni to bêlo v rokô 1916. Novy se pak na věž kostela vrátilê v rokô 1925. Ale nevêdrželê zas až tak dlóho. Podrôhy se snášelê z věže v rokô 1942. Doplniněni zvonové zestavê ale potom trvalo podstatně dyl. A to až do této sobôtê 27. červenca.

Nestor kostelecké věže je zvon z rokô 1693 v laděni A1, keré přežêl fšeckê zmiňovany alotria. V sobotô dopoledne bêlê na dvě prázdny zvonovy stolêce ôsazeny novy zvonê. Větši, keré váži 847 kilu a je zasvěcené Nésvěťéšimô Srdcô Ježišovô a Nepskvrněnymô Srdcô Pannê Marie, je laděné do G1. Menši zvon, kerymô za potronê vêbralê sv. Cyrila a Metoděja váži 340 kilu a ve zvonařské dilně Ôměleckyho zvonařstvi Dytrychova v Brodkô ô Přerova, gde se narodil aji prvni z novéch zvonu, ho naladilê do tóninê C2. V pravy poledne teda po dlóhéch letech nově zaněl zvonové akord Gloria.

Slavnostni akt žehnáni si vzal za svy olomócké světici biskôp Josef Nuzik, kerymô bêlê nápomocni kněži, keři v minôlosti v Kostelcô pusobilê. Po 77 letech od posledniho rekvirováni je teda věž kostela sv. Jakôba Staršiho znovšo kompletni a mê si mužem jenom přit, abê to tak vêdrželo co nédyl, a pokaváď možno ôž nafurt! nákladê na novy zvonê, včetně technickyho vêbaveni dosáhlê zhrôba 1 200 00 kaček, z teho 900 000 bêlo vêbrany ve veřejné zbirce.

Datum 27. červenca ale nebêlo zvoleny jenom tak nahodile. Svátek sv. Jakôba totiž jak v cirkevni, tak aji ve světskym kalêndářô přêpadá na 25. červenca. A to bévá farni Jakôbská póť, ê gdêž kostelecky hodê ôž tradičně bévaji až po žnich na přelomô srpna a záři. A tož TOŤ na fotkách nandete jak obrázkê ze slavnostniho žehnáni, tak aji z části propršenyho póťovyho odpoledňa na farské zahradě. Dorazêlê k nám eště fotkê od našé spřátelené dobré dôšê Vlaďkê Plôháčkové, kerá nás obohatila jak zpěvem ve sborô, takê obrázkama a videem z jiné perspektivê, než smê bêlê schopni zaznamenat mê. Tož TOŤ se mužete mrknót.

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy