placená inzerce
Déte nám vědět...

Z kosiřskyho pivovarô vêletěl černé Kosák. Pan farář mô k temô požehnal!

placená inzerce
004

Červenec 12, 2015 9:30 / Furtovnik

Ze Lhotê pod Kosiřem – Málokerá dědina, aji věči, než je Lhota pod Kosiřem, se muže pêšnit tym, že má svuj pivovar. Tadê se pivo vaři od října loňskyho rokô a v sobotô ocáď vêpôstilê do světa ôž třeti drôh piva.

A neôdělalê to jenom pro to, že je pěkná sobota. Ôspořádalê k temô Pivovarsky slavnosti, o keréch nám Sládek David Kapsia řikal, že je to takové nulté ročnik a že je sám zvědavé, ešlê se to ôjme.

Žehnáni novymô drôhô piva a naraženi patnástilitrové bečkê bêl jenom začátek. A pochopitelně to nebêlo jediny pivo, kery se tadê čepovalo. Novy pivo dostalo méno Kosák, je to černá jedenástka. Pré eště v sobotô ráno nebêlê uplně rozhodnôti, protože vêbiralê mezê nekolêka možnosťma. Kosák ale nakonec vêhrál, protože je spojené jak s pivovarem Kosiř, tak svó barvó přêpominá černyho kosa. O tym řeč nebêla, ale dêž si jich pár dáte, tak se potvrdi aji dávny módro – podle nosa poznáš kosa…

Samotné akt žehnáni vêkonal P. Norbert Jan Maria Hnátek OT z Lôké a jak podotkl, néni na tym nic divnyho, že aji velebničkum pivo šmakôje, protože právě mniši bêlê ti, co ô nás pivovarnictvi začalê provozovat.

Černé ležák, napul řizlé irskym Stoutem, je teda na světě a odpoledne na Lhotě nebêlo určitě zbêtečně strávené čas, protože bêl nachêstané aji dalši program s folkrlórnim sóborem Kosiř a kapeló YANTAR, gdo chtěl, muhl se podivat přê exkutzê aji rovnó do pivovarô. Pokuď ste to nestihlê, přêjeďte negdê nekery kosiřsky pivo aspoň okoštovat.

Facebook0
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 149
 • 150
 • 151
 • 154
 • 155
 • 156
 • 158
 • 159
 • 160

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy