placená inzerce
Déte nám vědět...

Volňáskê dotřetice. Gdo si zétra nebôde mosêt kôpovat listek na Keskê a Kontaktê?

placená inzerce
keks+kontakt

Listopad 30, 2018 11:52 / Furtovnik

Od nás – S rozdávánim listku demê do finále. Aspoň pro tento moment. Ôž fčêl ale mužem slébit, že se eště do Vánoc sótěžêt bôde. Ale fčêl nepředbihémê. Na řadě je Mikôlášská nadilka.

Gdo bêl hodné a gdo dostane hromákô ôhli? V jistym slova smêslô bê aji to ôhli ledasgdo ocenil, ale to fčêl sem netáhémê :-) . V poslednim tédňô se nám ze sótěženim tadê roztrhl pêtel. Po divadle a Třech sestrách só na řadě Kontakti s Keksama.

Společně nadělôjó kolem Mikôláša têto dvě legendárni kapelê ôž hromadô let. Nedá se teda ani letos vênechat. Ale protože je to nadilka Mikôlášská, tož smê se ptalê, gdê vlastně Mikôláš má chodit nadělovat. Správná odpověď je pochopitelně 5. prosênca, ê gdêž v kalêndářô má svátek až o deň pozďéš. A gdo muže v tymto připadě počitat s nadilkó od nás? Volňáska vêhrává Mila Koči. A tož pořádná gratulačka.

Jenom pro uplnosť přêpominámê, že Mikôlášská nadilka v prostijovskym Kaskô je v sobotô 1. prosênca. Ostatni se dočtete na plagátě pod článkem.

keks

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy