placená inzerce
Déte nám vědět...

Vlaková zastávka ve Vrahovicách bôde slavit narozkê. Rovnó sedmdesátkô!

placená inzerce
vrahovice

Září 30, 2016 9:13 / Furtovnik

Od nás – Oslavôje se gde co, naopak na gde co se aji zapominá, protože to považôjemê za fšedni sóčásť žêvota, na keré nevidimê nic zvláštniho. A přece to néni pravda. Spolek za stary Vrahovice přêpomene narozkê mistni vlakové zastávkê.

Po štrece v Olmika do Nezátek (trať 301 Olomouc – Nezamyslice) se prohánijó vlakê ôž od rokô 1870. Tož to ôž só pěkny leta. Poslednich sedm desetileti je zdobi zastávkové domek ve Vrahovicách.

A právě vrahovická zastávka bôde tym oslavencem. Bêla slavnostně otevřená 12. května 1946 a má dokonca aji svojô adresô – Majakovskyho 77. V rokô 1946 jô postavilê podle projektô mistniho stavitela Richarda Nedělnikovyho. Dokonca, jak na každé pořádné zastávce, se tadê prodávalê aji jizdenkê. Pokladni slôžba toť ale skončêla v 90. letech. Od té dobê si lêdi listkê kôpôjó ve vlakô. Dneska je zastávka sidlem Spolkô za stary Vrahovice.

Oslavê vrahovické sedmdesátkê só naplánovany na sobotô 8. řijna od dvóch odpoledňa do osmi večir. Zastávka bôde otevřená k prohlidce, só nachêstany aji dobovy fotkê Vrahovic, pochopitelně nebôde chêbět ani občerstveni. A tož přêndite mrknót, taková přiležêtosť néni každé deň. Névéš tak jednó za 70 let.

Facebook0
  • vrahovice

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy