placená inzerce
Déte nám vědět...

Vêsrat se měšťákum do prujezdô, tož to je frajeřêna. Ale pani nebêla měkká!

placená inzerce
papír

Leden 31, 2019 10:59 / Furtovnik

Od přerovskéch měšťáku – Ôž smê toť opakovaně psalê, že v Přerově se dijó věcê. Aspoň podlevá teho, co dêcky přênáši zástôpce velitela přerovskéch měšťáku Miroslav Kominku. A nezklamal ani tentokrát.

To tak před pulnocó se přêpotácela na slôžebnô přerovskéch měšťáku pani, kerá si nevzala džípíeskô (GPS) a nemuhla najit cestô do jistyho lokálô. A tož – pomoc blêžnimô, aji to je pracovni náplň strážniku. Nasměrovalê jô teda a s pocitem dobře vêkonané práce pokračovalê ve slôžbě.

Jenomže, jak se řiká, každé dobré skôtek bévá po záslôze potrestané. Pani, sotva vêlezla ze dveři do prujezdô barákô, gde polêcajtárňa sidli, stahla gatě a bez nejakéch obštrukci se vêsrala na prujezd. Pak se ôž vêdala spokojeně na dalši póť.

Jenomže strážnici vêkonávaji svojô slôžbô svědomitě, a tož jim na kamerách neônikl ani onen vykon dotyčné. V tymto připadě polêcejni honička nestála ani za řeč. Pani zastavila hlidka a otočêlê jô zpátky. A néspiš né jenom pro to, že městšti strážnici uplatkê neberó…

Provinilkyňa svoje pozustatkê bez remcáni pod polêcejnim dohledem pečlêvě ôklôdila. Pré že si přê té záležêtosti nemuhla pomuct. To se ovšem pak nedá nic dělat!

 

 

Facebook0
  • papír

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy