placená inzerce
Déte nám vědět...

Véškê litovelské radnice neôhodl nigdo. Jak to doopravdê je a přênde o svoje prvenstvi na Moravě?

placená inzerce
litovel

Prosinec 27, 2015 7:34 / Furtovnik

Z Litovle – Na začátkô listopadô smê psalê o kvizô, keré vêhlásêla litovelská radnica. Šlo v něm o to, že na základě měřeni geodetu se dostalê do rôk přesny mirê barákô s névêšši věžó na Moravě. Kolêk to teda je?

Sótěž bêla tipovaci a mělo se vêbrat v každé otázce z 5 nabizenéch metrickéch udaju ten nésprávňéši. Šlo o to, jak je vêsoká radnični věž od chodnikô po špičkô, jak je vêsoko ze stényho mista po ochoz, gde se vodijó návštvê na vyhlidkô, a jaké je rozdil mezê dnem rameňa Moravê – Nečizô, kery pod radnicó protiká, po základ věže. Otázka štvrtá se tékala nadmořské véškê špičkê věže.

Na tipovačkô si tróflo 15 sótěžicih, z teho 7 netrefilo vubec nic, 8 mělo správně aspoň jeden z udaju, takže vyherce bôde aspoň symbolickê vêlosované z tech ‚lepšich’.

Najit ale správnó odpověď néni vubec jednodôchy. Protože pokaváď si dáte prácô s vêhledávánim v ruznéch odkazech, pak se třeba dozvite, že véška věže je 72 metru, jenomže to néni žádná pravda.

Podle přesnéch měřeni má skoro o 7 metru miň, teda přesně 65,4 metrô. Tož to se předchozi měřiteli pěkně seklê. Má to ale eště jeden háček. Dêcky bêla litovelská radnica považovaná za névêšši věž na Moravě. Jenomže novym měřenim ji dosť kósek ôbêlo a napřiklad véška prostijovské radnice je ôdávaná s udajem 66 metru! Teda pokaváď bê přesny měřeni neôkázalê takê neco inšiho… Otázkó je, ešlê tym nemuže Litovel přêjit o svuj primát. Na to je ale lehká odpověď. Névêšši na Moravě je totiž miněny na řece Moravě, protože ta protěká jednym svym ramenem, zmiňovanym Nečizem, přimo pod radnicó. A tož to konkrétně v Prostijově nemaji.

Tak to je, dêž lêdi minijó a geodeti měnijó. Ani udaj o nadmořské véšce nemosi bêt uplně jednoznačné, protože oficiálně se ôvádi nadmořská véška Litovle 233 m.n.m., ale takê 231 m.n.m. Tož takê záleži na tem, v kerym mistě se to měři. Ale každopádně vysledková lêstina tento udaj neôvádi, tym pádem to zostane aji dál záhadó.

věž litovel

Facebook0
  • litovel

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy