placená inzerce
Déte nám vědět...

Ve Dzbelô to včerá ‚trochô‘ hrklo. Mámê video od hasiču!

placená inzerce
9

Září 14, 2023 8:01 / Furtovnik

Od hasiču – Ve středô odpoledne se nám trochô rozpršelo. Negde aji s krópama, negde pěkné slévák, inde, třeba v Jevičkô, sotva pár kapek. Konkrétně Dzbel na Konickô to ale chêtlo pořádně.

Přes Borovó (čásť Dzbela) po sêlnicê valêlo pul metrô vodê z poli nad dědinó, dokonca bêl na chvilkô zastavené aji provoz na trati ze Dzbela do Chornic. Zacpany propustkê, z přepadô na hrázê dzbelskyho ‚Lipna‘ valêla voda plnym korêtem do Nectavskyho udoli. O moc lepši to pré nebêlo ani kósek dál v Ladině a Ponikvê.

Na mistě zasahovalo šest hasičskéch jednotek. Ôvolňovalê odtokê vodê, čerpalê sklepê, čêstilê sêlnicô. Fšecko to mužete vidět TOŤ na videô od hasiču. Zasahovalê profici z Konice a dobráci z Konice, Dzbela, Kladek, Lôdmirova a Hvozda. Titulni fotka je z loňska, gdêž se pode Dzbelem takê valêla velká voda.

Facebook0
  • 9

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy