placená inzerce
Déte nám vědět...

V sobotô si zaskočte na blešák, třeba tam nandete, co ste leta hledalê

placená inzerce
BLEŠÁK

Říjen 26, 2016 9:41 / Furtovnik

Z Prostijova – Na jaře to neklaplo, plánovany Sběratelsky setkáni bêlo pro nezájem vêstavovatelu zrôšeny. Sdruženi Červeny baretê se ale nenechalo odradit, burza bôde v sobotô 29. řijna v prostijovskym Kaskô.

Řikal nám Michal ‚Môšák‘ Môchu, že jako organizátoři ôdělalê fšecko pro to, abê se sběratelum aji tem, co se přêndó jenom mrknót, blešák vêvedl. Oproti tem předchozim je na novym mistě – v přizemi Kaska, termin takê zvolêlê tak, abê mělê lêdi čas se zastavit.

Vêstavovateli a prodejci se eště mužó přêhlásêt k rezervacê prodejniho mista. Veškery kontaktni náležêtosti só na přêloženym plagátě. Jak ale Môšák takê naznačôje, dêbê to aji tentokrát mělo dopádnót, jak na jaře, teda že bêla burza pro nezájem zrôšená, asi bê se ôž do podobnéch akci přiště nepóštělê. Pokaváď néni na Prostijovskô o takovy věcê zájem, bêlo bê zbêtečny lêdi nejak přesvědčovat a lámat to přes koleno.

sberatelske-setkani

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy