placená inzerce
Déte nám vědět...

V poslednim dile Marie Terezie se projede ê ‚Brožik‘ z Muzea kočáru v Čechách pod Kosiřem

placená inzerce
kočáry

Prosinec 28, 2021 10:35 / Furtovnik

Od nás – Na Nové rok, teda 1. ledna 2022, bôde mět premiérô posledni dil vypravnyho historickyho seriálô Marie Terezie. Jak nám prozradil Václav Obru, k natáčeni si filmaři vêbralê v jeho muzeô v Čechách pod Kosiřem névěči smôtečni kočár, keré je ikonó sbirkê. 

Podle stavitela řikaji kočárô ‚Brožik‘ a gdo ho viděl nažêvo v Depozitářô Muzea Kočáru, tak dá zapravdô, že je skôtečně impozantni. Vašek přêznal, že si mêslêl, že z muzea nigdá nevêjede. Ale v poslednim dile Marie Terezie je dukaz opakô.

Scéna s ‚Brožikem‘ se natáčela v Kroměřižô. Před převozem pré odstrojilê fšecko, co se dalo, dokonca ho ê vêsklilê, abê se přê natáčeni neodráželê světla. Cesta do Kromcla bêla náročná, protože ê tak to mělo na návěsô 4,60 m, tož se mosêlo dêcky prvně zjistit, kôdêma se dá projet. Nakonec to fšecko klaplo, včetně počasi, kerym bêlo natáčeni s kočárem ze stranê Muzea podminěny.

Ê samotny připravê před natáčenim chtělê svuj čas. Na kroměřižskym náměsti napřeď ‚zapřihlê‘ pár chlapu, ešlê se kočár vubec rozjede a je možny s nim bezpečně manévrovat. Pak zkôsêlê koně, až nakonec před kočár postavilê šestispřeži, kery se ê natáčelo.

Podle Vaška dopadlo fšecko hodně dobře a fčêlka ôž vijó, že ê do budócna bê bêlo možny s ‚Brožikem‘ vêjet. Navic přê rozebiráni na převoz narazêlê eště na nejaky části, kery bêlo potřeba zrestaurovat, takže nakonec natáčeni ê svym zpusobem smôtečnimô kočárô pomuhlo do lepši kondice.

Je dobry ale poznamenat, že to nebêlo poprvni, co si filmaři z Muzea kočáru neco pučêlê. V tymto připadě to ale bêla premiéra, o keré se předem nevědělo, jak dopadne.

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy