placená inzerce
Déte nám vědět...

V plánô smê to nemělê, ale dovolenó smê si mosêlê vzit aji od Furťákô

placená inzerce
moře1

Květen 21, 2018 11:34 / Furtovnik

Přisahámê, že smê vás ani během našé dovolené nechtělê o nic ošêdit. Ale nejakéch 4 tisice kilásku od domô nemuže bêt člověk prorokem. A tož zatím, co mê smê minilê, egyptská realita měnila.

Nic vám pochopitelně dlôžni zvostat nechcem, ale problematicky přêpojeni k internétô nám nakonec nařidilo dovčô uplně od fšeckyho. A tož vemmê to pozitivně. Mê si odpočênemê od psani, vê si odpočênete od nás, a spokojeni nakonec bôdemê fšeci :-) .

Závdavkem vám posilámê teda aspoň nejakó fotkô. A snaď vás moc nenaseremê, gdêž vám napišem, že ani přes noc toť nende teploměr pod třêcitkô, teplotô Rudyho mořa pišó 25 stôpňu, ale vzhledem k temô, že to toť mají napsany furt, tož se tym asi moc řidit nedá. Podle našeho miněni to mosi bêt tepléši.

Ale co vám bôdem vêkládat, tam ô vás (a za tédeň ôž zas aji ô nás) je pré celkem kosa a prši, tož aspoň smê se temô vêhlê!

Facebook0
  • moře1
  • moře2
  • moře3
  • moře4

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy