placená inzerce
Déte nám vědět...

V Brodkô ô Konice to bóchalo, jak ô Verdénô. Nalezenó municô odpálêlê na mistě!

placená inzerce
Nález munice 2

Březen 13, 2019 7:06 / Furtovnik

Od prostijovskéch polêcajtu – Jenom abêhmê to ôvedlê na pravó mirô, v Brodkô ô Konice kanonádô určitě bêlo slêšet, ale nebêlo se čeho bát, fšecko mělê špecialisti pod kontróló a bóchalo to dostatečně daleko.

V ponděli před polednem bêla nahlášená bomba. Ovšem né taková, jak si jenom tak ze srandê negdo zavolá a pak pozorôje, co se bôde dit. Bêlo to v lese na mistě zvanym Babylón, kósek od Brodkô ô Konice.

Polêcejni hlidka na mistě skôtečně ôznala, že bê to muhl bêt nejaké ten vojenské pšók. Misto teda obšancovalê a povolalê pyrotechnika. Odbornik na slovo vzaté pak aji přes poškozeni zôbem časô poznal dělostřelecké granát ráže 88 mm, puškové granát 30 mm, třê dělostřelecky protipancéřákê 30 mm a zbêtek dělostřeleckyho granátô s trhavinó 75 mm. A tož slôšné arzenál.

Vzhledem ke stavô nálezô a odlehlosti mista rozhodl pyrotechnik o odpáleni rovnó na mistě. Kolem třeti odpoledňa bêl vybuchem celé zásah ôkončené. Nikemô se nic nestatlo a vzhledem k temô, že to bêlo daleko za hômnama, nebêla potřeba ani žádná evakuaca.

Fotkê mámê z polêcejnich zdroju.

Facebook0
  • Nález munice 2
  • Nález munice 3

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy