placená inzerce
Déte nám vědět...

To to temô přespolňákovi vêdrželo dlóho, přes dvacet let se nestihl vêhostit

placená inzerce
kontrola

Březen 31, 2017 8:09 / Furtovnik

Od olomóckéch polêcajtu – Začátkem tédňa probihala celorepubliková akca CIZINEC, kerá pátrala po nelegálech imigrantech, tech, co tadê dělaji na černo, a tak. V Olomóckym krajô zkontrólovalê neceló tisicovkô osob.

Přesně jich bêlo 903, z teho 439 ze zemi EU, dalšich 464 cêzêncu bêlo odjinuď. Polêcajti s celnikama, psovodama, dokonca aji s pesanem na hledáni drog, šlê hlavně po ubytovnách a provozovnách pro vydělečnó čênnosť.

Skončêlo to většinó nejakéma pokôtama. Ale jeden ‚ulovek‘ stál za to. Na jedné ubytovně v Olmikô polapilê jednyho cêzokrajca, keré měl ôž od března 1995 sódem ôloženy vêhoštěni z našeho uzemi nafurt. Od té dobê se ale eště nestihl spakovat, nebo měl moc kufru a nechtělê ho vzit do letadla, těžko řict.

Každopádně fčêl to šlo ráz na ráz. Chmatlê ho 28. března, hneď dalši deň, teda 29. března, bêl ô sódô, gde mô napařêlê dva měsice kriminálô s podminkó na rok, a do pulnoce teho dňa mô sódce takê nařidil opôštěni našeho státô. Otázka ale je, ešlê to stihl, dêž za vic, jak dvacet let, si nestihl svoje kadlátkê posbirat.

Fotkô z jiné takové kontrólê cêzêncu smê si pučêlê od polêcajtu pro ilustracô.

 

Facebook0
  • kontrola

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy