placená inzerce
Déte nám vědět...

Štôdenti maji těžké žêvot. Muže to člověka dohnat až k bezdomovectvi!

placená inzerce
bezďák

Květen 10, 2019 12:37 / Furtovnik

Od olomóckéch měšťáku – Bévalo kdêsê, že se štôdenti o tym, gdo je chôdobňéši, dohadovalê s kostelnima mêšêma. Pokaváď bê si ale negdo mêslêl, že tê časê só pryč, je na velkym omylô. 

Dneska bê si mama a tata nedovedlê přêpôstit, abê potomek na štôdiich strádal. Ale jak je patrny z připadô, o kerym piše mlôvči olomóckéch měšťáku Petr Čunderle, ani tak nemaji nekeři štôdáci vêhrany.

Na měšťákê pré totiž přêšla hláška, že před kvelbem ze žvancem na ôlêcê 1. mája se vêskêtôje jakásê osoba. Zdá se malátná a navic boskê. Nô považte, takovy počasi a nevezme si škarbalê. A tož se tam vêjlê strážnici optat, jak se dotyčnymô vede.

A co vêpátralê? Jak se zjistilo, bêl to šestadvacetileté mládenec, keré pré štôdôje sociológiô a chce tak zkómat chováni lêdi k bezďákum. Oproti chováni nekeréch z nich ale on sám neporôšoval zákon a jevil se jináč normálně v rychtykô a přê smêslech. Tož ho nechalê bezďačêt dál. Nemuhlê si vzit na svědomi nezdar vědeckyho vyzkumô.

Obrázek néni z Olomóca, je jenom ilustračni.

Facebook0
  • bezďák

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy