placená inzerce
Déte nám vědět...

Ste přesvědčeni, že ste nigdá lepši nevêpálêlê? Tak šup s ňó na košt do Véšovic a hneď bôdete vědět, jak na tym ste!

placená inzerce
košt

Únor 21, 2020 9:22 / Furtovnik

Od nás – Je to věčné boj. Gde gdo vám bôde tvrdit, že zrovna on má doma tô nélepši šlihovicô, aji gdêž to bôde sotva dobry na mazáni kolen. A tož potom lepši, než dohadê, je přêhlásêt ten váš vzorek na koštovačkô, třeba nakonec fšeckém vêtřete zrak.

S pálenim šlihovice je to negdê, jak s rêbařenim. Takê hromada rêbářu bê rêbô do hôbê nevzala, sténak hafol hospodářu si škodli svoje pokladê negde ve sklepě, gde se na ně chodi akorát divat nebo tam vodijó ostatnim se pochlôbit, ale slzêčkô šlihovice bê neolézlê. Je to trestôhodny, ale je to tak!

Takové košt šlihovice, gde muže každé ze svó péchó vêrôkovat, ale néni nejaká bohapôstá chlastačka. Ve Véšovicách Společenstvi přátel kvalitni pálenkê pořádá jedenásté košt degustace fšeckyho možnyho, co proteklo trubkama. Slavnostni vêhodnoceni sice bôde až 28. března, ale do té dobê mosêt odborná porota prolit hrdlem :-) hromadô vzorku, abê v tym ôpdělal ordnung. Tê je teda potřeba odevzdat népozďéš do 15. března. Podrobňéši instrukce só na plagátě pod článkem.

Tož gdo ôž máte vêpáleny, mužete začit vêbirat to nélepši z nélepšiho, vê, kery to eště teprová čeká, déte na modleni, abê z kotla vêtekla ta pravá.

véšovské košt

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy