placená inzerce
Déte nám vědět...

Špacir za betlémama. Po Konicê ve vylohách a oknech jich mužete najit dvě desitkê!

placená inzerce
betlém konice

Prosinec 21, 2020 9:56 / Furtovnik

Z Konice – Jak se řiká, gdêž nemuže Mohamed k hoře, mosi hora k Mohamedovi. Aktuálni stav, gdê nigdo nevi, co bôde zétra, hati fšecko, na co smê bêlê gdê zvêkli a muhlo se s tém napevno čitat!

Adventni čas béval minôly leta takê přiležêtosťó k véstavě betlému na konickym zámkô. Jak ale známo, fšecko takovy je aktuálně zapovězeny, a nedé Buh si eště přê tem zpivat koledê…! Nakonec ale o zpodobněni vánočniho přiběhô, keré zpravidla chêbi na Štědré deň jenom v málokeré domácnosti ô nás, nigdo v Konicê přêjit nemosi.

Radnica s Komunitnim centrem a Městskym kutlurnim střediskem domlovilê na nachêstalê véstavô betlému přimo ve městě. Menôje se to ‚Stezkou za betlémy‘ a představôje 20 zastaveni ô vyloh obchodu, čê oken domu, gde só betlémê vêstaveny.

Fšeckê só ze zbirkê Stanislava Dostálovyho a přê špacirô kolem nich takê mužete hledat tajenkô a sótěžêt o cenô. TOŤ só veškery instrukce, včetně mapkê a zeznamô mist, kery se do Stezkê za betlémama zapojilê. Čas na vánočni špacir máte až do 31. ledna.

betlémy

Facebook0
  • betlém konice

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy