placená inzerce
Déte nám vědět...

Sótěžte o listkê! Pisničkář Jaroslav Hutku oslavi sedmdesátkô v rodnym Olmikô!

placená inzerce
Hutka1

Duben 29, 2017 9:12 / Furtovnik

Od nás – Gdo bê to bêl řekl!? Náš známé pisničkář Jaroslav Hutku má na krkô sedmé křižek. Sedmdesátkô oslavil 21. dôbna a přê té přiležêtosti se rozhodl vrátit ke kořeňum, čê spiš k rodné hródě. 

Né fšeci možná vijó, že Hutka je rodákem z Olmika. Nejaké ten rok prožêl v Holandskô a asi si spósta z vás pamatôje na listopadovy dně 1989 a jeho balkónové šlágr Náměšť. Od té dobê proteklô v Moravě přes Olomóc hodně vodê a přêbêlo každymô z nás ê hromadô let. Z rozevlátyho fósáča s lenonkama je sedmdesátnik a toto jubileum přêjde oslavit na véročni koncert na domácim hřišťô. O jeho žêvotě nám neco napsal Milan Papežiku a mê přê přiležêtosti koncertô konanyho 13. května od sedmé hodinê večerni v olomóckym ArtUm Centrô mámê pro vás volny vstupenkê. Vêhrát je muže ten, gdo správně odpovi na otázkô JAK ZAČINÁ ZMIŇOVANÁ PISNIČKA NÁMĚŠŤ? Správny odpovědě posiléte aji s ménem a adresó na e-mail: furtovnik@gmail.com do pátka, teda do 5. května 23:59 hodin.

A teď ôž zminěná tisková zpráva:

Jaroslav Hutka studoval na pražské uměleckoprůmyslové škole. Na konci šedesátých let začal vystupovat s Vladimírem Veitem (Hutka a Veit). Později se svým vlastním hudebním programem, ve kterém mimo jiné popularizoval moravské lidové písničky. Získal si velké množství příznivců, několikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku. Byl zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. V roce 1977 se zúčastnil III. festivalu druhé kultury na Hrádečku Václava Havla u Trutnova. Stal se signatářem Charty 77.

Kvůli soustavné policejní šikaně (akce Asanace) opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci v Nizozemsku. Po pádu komunismu se 25. listopadu 1989 vrátil a stejného dne již zpíval na manifestaci Občanského fóra na Letenské pláni. Postupem času se z něho stal kritik české postkomunistické demokracie.

Dnes si vydává svou tvorbu sám. Vypaluje si CD na svém domácím počítači, sám si kreslí a tiskne obaly a sám je prodává nebo rozdává na svých koncertech. Svou edici pojmenoval „Samopal“ a dal si za úkol vydat veškerou svou tvorbu na CD.

21. dubna oslavil své 70. narozeniny a v těchto dnech také vydává své nové dvojCD pod názvem „Sladké žluté“.

Hutka plakát

 

Facebook0
  • Hutka1

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy