placená inzerce
Déte nám vědět...

Šofér se provinil, sám se napráskal a trval na tym, abê ho zatklê. DVĚ PROMILA!

placená inzerce
přerov

Leden 19, 2021 13:24 / Furtovnik

Od přerovskéch měšťáku – Trochô se vtirá slogan z Hinaisovê oponê v Národnim: NÁROD SOBĚ! Od přerovskéch polêcajtu smê ôž nejaké čas nic nedávalê, ale tento připad znovô stoji za to!

Pokaváď v pošmórnéch časech hledáte nejaky povêraženi, zabrósêt na stránkê přerovskéch měšťáku je dêcky sichr. Tentokrát Miroslav Kominku informôje o ôvědomělym šoférovy o pravé pulnocê.

Tym časem totiž na k(c)entrálô přerovskéch měšťáku přêšla hláška o protiprávnim jednáni a právem požadôjici zásah strážniku. Až na to, že dotyčné napráskal sám sebe a odmital fšeckê polehčôjici okolnostě.

Ale co se stalo! Dotyčné zaparkoval před utulkem měšťáku, pod vlivem a v době zákazô vêcházeni. Ešlê měl róškô, to nevimê. Litačka nakonec dorazêla a chtěla to vêřêt doporôčenim abê se ‚pachatel‘ z teho vêchrápal.

Jenomže ten NÉÉÉÉ. Trval na tym, že chce bêt spravedlêvě potrestané. Jak se řiká – módřéši ôstópi. Nakonec se nad nim strážnici slêtovalê a zepsalê s nim bumážkô, kerá bôde předaná správnimô orgánô.

Eště smê zapomnělê zminit, že šofér nadéchal pomalô 2 promila. Aji v takovym stavô do zápisô přêpsal svoje vêjádřeni, kery, možná k jeho štěsti, néni podlevá Miroslava Kominkovyho zrovna moc čitelny. Nakonec měšťáci dohlidlê, abê se dostal v pořádkô dom. Možná se bôde divit, až mô přênde befel…!

Fotka je od přerovskéch měšťáku.

 

 

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy