placená inzerce
Déte nám vědět...

Šofér přerazêl šraňkê v Rokytnicê ô Přerova, chêtlê ho až v Plômlově

placená inzerce
rokytnice2

Květen 31, 2017 8:23 / Furtovnik

Od přerovskéch polêcajtu – A tož zas neco, co tadê dlóho nebêlo. Těžko řict, ešlê se šoféři negdê ponaôčijó. V tymto připadě to ‚jenom‘ odneslê šraňkê na přejezdô. Kolêk ale chêbělo?

V ponděli před polednem gdosê bonzl na 158, že v Rokytnicê ô Přerova ve směrô na Cisařov vjel šofér nákladniho MANô na přejezd, dêž ôž blikala červená. V momentě, gdê si to hópal přes glajzê, začalê padat aji závorê. Tê sice poškodil, ale neráčêl se zastavit a z mista odfrčel. Kolêk chêbělo k temô, abê ho tam neco sméklo, dêž mezê Přerovem a Olmikem to frči 160 km/hod, to mužemê jenom špekulovat.

Možná si ôž mêslêl, že je za horama, za dolama, a tym pádem je to ôž na pohodô. To se ale pletl. Polêcajti si ho našlê v Plômlově. Décháni měl sice negativni, ale poškozeni zabezpečovaciho zažizeni na přejezdô a zdrhnóti z mista mô néspiš takê jenom tak nepronde. Navic na přejezdô vznikla škoda 30 tisicu a celó dobô opravê tadê mosêlê toť vlakê jezdit krokem ze zvéšenó opatrnosťó.

Karamból se šetři, zatim nebêl eště právně kvalifikované. Fotkê mámê z polêcejnich zdroju.

 

Facebook0
  • rokytnice
  • rokytnice1
  • rokytnice2

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy