placená inzerce
Déte nám vědět...

Só toť Velêkonoce. Jaké bôde Svaté tédeň v olomócké arcidecézê?

placená inzerce
zvony

Březen 26, 2018 7:10 / Furtovnik

Od nás – Pravda, smê národ neznabohu, tož možná z Velêkonoc věčinó vimê to, že se mlátijó děvčata klackem a pro změnô na Vánoce je povinnosťó kehosê, ať ôž jakyhosê Ježiška, Santê nebo tatê a mamê teho co névic navalêt po stromek…

Pokládámê se ale za civilizacô křesťanskó, tož bê bêlo dobry si ôvědomit, že Vánoce só sice z materiálniho hlediska vyhodňéši, ovšemže névěčim křesťanskym svátkem během rokô só Velêkonoce…

A právě je před nama tzv. Svaté tédeň, keré ôž začal Květnó neděló (25. března) a před nama velêkonočni triduum, představovany Zelenym štvrtkem, gdê maji odlitat zvonê do Řima a na dědinách začinaji chodit hrkači, Velkym pátkem a Biló sobotó. Tym hlavnim momentem je pak Neděla Zmrtvýchvstáni. Tak je to dany ôž od IV. stoleti našeho letopočtô.

Přêrozeně k vyznamô Velêkonoc maji nezbêtnó duležêtosť aji cirkevni obřadê, kery je provázijó. A tê se neobendó bez névêššich cirkevnich představitelu. Pod článkem vám přênášimê tiskovó zprávô o tem, jak só plánovany bohoslôžbê celebrovany olomóckéma biskôpama. TOŤ se pak mužete mrknót, jak je to v jednotlêvéch farnostich podle děkanátu.

Bohoslužby olomouckých biskupů ve Svatém týdnu

Během Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí (letos 25. března) a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně (1. dubna), budou olomoucký arcibiskup Jan Graubner a pomocný biskup Antonín Basler slavit několik bohoslužeb – převážně v katedrále, ale také na Svatém Kopečku.

Na Květnou neděli bude arcibiskup Jan Graubner slavit mši svatou s připomínkou vjezdu Páně do Jeruzaléma. Bohoslužba v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 10.00.

O Zeleném čtvrtku se vždy dopoledne koná bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků, které se kromě arcibiskupa Graubnera zúčastní i množství kněží z celé olomoucké arcidiecéze. Tzv. missa chrismatis začíná v katedrále v 9.30. Večerní mše na památku Večeře Páně za přítomnosti olomouckého arcibiskupa pak tamtéž začne v 18.00.

Na Velký pátek v 18.00 bude arcibiskup Graubner v katedrále slavit velkopáteční obřady na památku Umučení Páně.

Velikonoční vigilii se křtem dospělých bude arcibiskup Jan Graubner slavit v katedrále sv. Václava v sobotu od 21.00. Biskup Antonín Basler bude tutéž vigilii celebrovat již od 20.30 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Neděli velikonoční, největší slavnost liturgického roku, potom arcibiskup Graubner oslaví od 10.00 v katedrále sv. Václava. Tuto bohoslužbu v přímém přenosu odvysílá Česká televize.

Na fotce só zvonê z kosteleckyho kostela, kery se ôž takê chêstaji odletět do Řima…

Facebook0
  • zvony

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy