placená inzerce
Déte nám vědět...

Só mostê na Konickô ôž tak chatrny? Autobusê kvulêvá jejich stavô mosijó měnit trasê!

placená inzerce
značka

Červenec 12, 2018 10:48 / Furtovnik

Od nás – Tak se to jaksê sêpe ze fšeckéch stran. Ôž smê informovalê, že kvulêvá špatnymô stav ô mostô mezê Gandijó a Laškovem přêšlê na řadô změnê tras autobusovéch linek, kery tadêma projiždijó. Komplikace só aktuálně aji na prujezdô Ptenskym Dvorkem.

Sniženi tonáže mostu se dofčêl netykala autobusu. Ale od 6. červenca je hromada věci jináč. Ôž ani pro ně néni bezpečno a na mostê se nesmi bez pardónô. Prujezd lehčich aut je zatim povolené, ale dófámê, abê to nedošlo tak daleko tak daleko, že z okresek nebôdó za chvilkô kvulêvá mostum jenom cyglostezkê…!

Přepravní opatření

Věc: Uzavírka mostů v obci Ptenský Dvorek

Termín uzavírky: od 6.7.2018 do umístění mostních provizorií

 Dotčené linky: 780435, 780436 a 780437 dopravce ARRIVA MORAVA

Z důvodu havarijního stavu mostů 37356-3 na silnici III/37356 v Ptenském Dvorku (směr Suchdol) a mostů 37349-12 a 37349-9 na silnici III/37349 v Ptenském Dvorku (směr Růžov a Stražisko) dochází z rozhodnutí Správy silnic Olomouckého kraje ke změně tonáže projíždějících vozidel, která se týká i autobusů. Z tohoto důvodu je autobusům průjezd přes mosty zakázán.

Objízdné trasy:

Linka 780435 Ptení-Protivanov-Horní Štěpánov: Pouze spoj 1 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Ptení přes obce Holubice, Seč, Hrochov a Jednov přímo na zastávku Suchdol,točna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu v Ptenském Dvorku nebudou obsluhovány zastávky Ptení,Ptenský Dvorek,rest a Ptení,Ptenský Dvorek,rekr.stř. Odjezd spoje 1 ze zastávky Ptení bude posunut na 4:45.

Linka 780436 Prostějov-Ptení-Horní Štěpánov: objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Ptení přes obce Holubice, Seč, Hrochov a Jednov přímo na zastávku Suchdol,točna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu v Ptenském Dvorku nebudou obsluhovány zastávky Ptení,Ptenský Dvorek,rest a Ptení,Ptenský Dvorek,rekr.stř. Objízdná trasa je obousměrná. Spoje 4, 10 nebudou obsluhovat zastávky Suchdol, ZŠ a Suchdol, točna. Spoje jedoucí po objízdné trase budou na příjezdu opožděny o cca 10 minut!

Linka 780437 Prostějov-Ptení-Konice: objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Ptení přes obce Zdětín, Hluchov a Růžov přímo na zastávku Stražisko a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu v Ptenském Dvorku nebude obsluhována zastávka Ptení,Ptenský Dvorek,rest. Objízdná trasa je obousměrná. Spoje jedoucí po objízdné trase budou na příjezdu opožděny o cca 10 minut!

Přepravní opatření

Věc: Úplná uzavírka mostu 448-001 v obci Laškov,Kandia

Termín uzavírky: od 6.7.2018 do provedení opravy mostu.

Dotčené linky: 780439, 780440, 780441 a 780442 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

Objízdné trasy:

Linka 780439 Konice-Pěnčín-Lutín-Olomouc:

Spoje 5, 11, 35, 29, 10 a 32 budou vedeny objízdnou trasou a to ze zastávky Konice,Nová Dědina,Na Pindě přes zastávky Laškov,Kandia, Pěnčín,ObÚ (tyto budou obslouženy) a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Laškov,,čekárna a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.

Spoje 6 a 20 budou vedeny objízdnou trasou a to ze zastávky Laškov,Čekárna přímo na zastávku Laškov,Kandia (přes obec Pěnčín) a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna.

Spoj 19 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Laškov,Kandia přes zastávku Pěnčín,ObÚ na zastávku Laškov,čekárna a z této zastávky bude spoj pokračovat na zastávku Drahanovice,Ludéřov,res. a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna.

Spoj 18 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Drahanovice,Ludéřov,res. přes zastávku Pěnčín,ObÚ do zastávky Laškov,čekárna a odtud bude pokračovat přes zastávku Pěnčín,ZŠ do zastávky Přemyslovice,Sokolovna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna.

 Změny v návaznostech:

 • 780439/5 vyčká na spoj 780442/3 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 • 780439/11 vyčká na spoj 780441/10 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚLinka 780440 Prostějov-Pěnčín-Konice-Kladky:objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Laškov,Kandia přímo na zastávku Konice,Nová Dědina,Na Pindě a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Laškov,,čekárna a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.

  Změny v návaznostech:

 • 780440/8 vyčká na spoj 780442/5 v zastávce Pěnčín,ObÚ
 • 780440/13 vyčká na spoj 780439/18 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 • 780440/17 vyčká na spoj 780442/10 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚLinka 780441 Prostějov-Pěnčín-Polomí:objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Pěnčín,ObÚ zpět kolem hřbitova v Pěnčíně přímo na zastávku Laškov,čekárna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Pěnčín,,Zastávka; Pěnčín,,Tvar; Laškov,Dvorek a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.

  Změny v návaznostech:

 • 780441/13 vyčká na spoj 780439/32 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 • 780441/16 vyčká na spoj 780439/35 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ Linka 780442 Raková u Konice-Pěnčín-Olomouc:objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Pěnčín,ObÚ zpět kolem hřbitovu v Pěnčíně přímo na zastávku Laškov,čekárna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Pěnčín,,Zastávka; Pěnčín,,Tvar a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.
Facebook0
 • značka

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy