placená inzerce
Déte nám vědět...

Situaca je vážná!

placená inzerce
orkestr

Duben 14, 2014 19:27 / Furtovnik

Možná nekeři vite, jak sem se zmiňoval o patáliich přê cestě z našeho koncertô z Wembley. Vê keři nevite, o co gó, tak se mrknite tadê. De totiž o to, že Ďuro si fčêlka cvaká žaluzkama navrch dule, ale zároveň má na krkô velky potiže. Je pojištěné na škodê zpusobeny hudebnim nástrojem, takže to vêmlaskly okynko v tym našim boingô sice pojišťovna zacálôje, ale Ďuro má ve smlóvě povinnó spolôučasť na uhradě škodê. Po vêpočitáni konečné částkê vêšil jeho podil na pětadvacet korôn. Jenom pro představô to teda vêcházi tak na jedno točeny. Jenomže Ďuro od té dobê má hlavêlámáni, kery to pivo si má odepřit, abê mô na tô spolôučasť zbêlo. Jôž sem mô nabizel, že to za něho zalepim, ale on že né, že si svoje věcê zařidi sám. Ale fčêl jôž mô na dveře salaša bóchaji exekutoři, chcô mô zabavit stádo ovci aji latrinô, co má na hnojô, ale s nim to furt nehlo. A tak nigdá nevim, ešlê každé odehrané kšeft s nim néni posledni, že bê nám ho kvulê té hlópé nerozhodnosti aji zabáslê. Jôž sem mêslêl aji na to, že bêhmê vêhlásêlê celonárodni sbirkô na splaceni teho dlôhô. Nerád bêch, abê Ďurova liknavosť zásadně ovlivnila kulturni rozvoj v našich krajinách. Dô dirigovat, dófám, že to néni s Ďurem naposled.

Váš dirigent

Facebook0
  • orkestr

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy