placená inzerce
Déte nám vědět...

S kópačkó na Plômlovské přehradě je to nalevačkô, hygiéna to zatrhla

placená inzerce
DSC_0021

Srpen 10, 2017 9:26 / Furtovnik

Od nás – Né dêcky, pokaváď neco kvete, je to duvod k radosti. Na Plomlovské přehradě se rozkvetla voda, což je jeden z duvodu, proč krajšti hygienici vêstavilê stopkô kópačce. Zákaz je dočasné, ale fšeci vimê, jak muže bêt dočasnosť dočasná.

Duvodem kópaciho dištancô só posledni rozborê vodê po odběrech z pondělka 7. srpna. Kontróla jakosti vodê, provedená Krajskó hygienickó správó v Olmikô, totiž ve vzorkách našla vic sajrajtô, než je zdrávo.

Nadlimitni hodnotê ve vodě pro kópáni odhalêla laboratoř Zdravotniho ustavô Ostrava ô sinic, chlórofylô, vodniho květô, problém je aji s pruhlednosťó. Na základě teho bêl vêdané dočasné zákaz poôžéváni této vodê ke kópáni. Dêž do ni vlezete, je to vaša věc, ale pak si nestěžujte na nejaky pôpinkê, egzémê a tak.

Jak vidno na našé starši fotce, zêmni plavci na přehradě takovy starosti ze zákazem kópáni nemaji.

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy