placená inzerce
Déte nám vědět...

ROSKAFEST: Né jenom bigbit a trenyrkê do zvonô. Fesťák muže aji pomáhat!

placená inzerce
roska

Červen 27, 2017 9:21 / Furtovnik

Od nás – Taková roztróšená skleróza, to je pěkné previt. Jenomže málogdo si ôvědomi zdravotni komplikace spojeny né jenom s tótok diagnózó, pokaváď se s nečim podobnym osobně nepotká.

Bět relativně zdravé je štěsti, keryho si věčinó nigdo takové moc neváži. Naopak mět ve svym okoli nekeho, gdo takovó klêkô neměl, néni takê niči vyjimečnym. A tož potom jenom zbévá si dat dohromadê 1+1 a vêleze z teho třeba ROSKAFEST.

Abêhmê ale ôvedlê věcê na pravó mirô. Unie ROSKA  v ČR pomáhá lêďum z roztróšenó (RO) sklerózó (SK). Na podporô regionálniho sdruženi v Olmikô před nejakym rokem hanácká kapela PRYOR vêmêslêla ROSKAFEST. Fčêl to ôž snaď štymôje každymô.

Letos má ROSKAFEST svuj třeti ročnik. Jak nám prozradilê Jana Nakládalova z olomócké ROSKÊ a Petr Jiřičku od PRYORu, premiérové fesťák bêl v Odrlêcách, dalši dva ročnikê, pokaváď teda čitámê aji ten letošni, maji na trikô Přikazê, gde se na chêstáni podilijó eště mistni hasiči a sokoli. Gdê to bôde, aji gdo vám brnkne, to se dočtete na plagátě pod článkem. Jenom doplnimê, že moderovat bôde STYL z Palba Rekords a pokaváď to bôde jenom troškô možny takê se tam zastavimê.

Roska fest

Facebook0
  • roska

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy