placená inzerce
Déte nám vědět...

Rodina je základ státô… Po rokô si Cipisci zopáklê Tédeň pro rodinô!

placená inzerce
60301183_353364788865168_9094140722935758848_n

Květen 20, 2019 12:44 / Furtovnik

Z MC Cipisek, s psanim a fotkama od Markétê Skládalové – A tož pré Tédeň pro rodinô fungôje v Mateřskym centrô Cipisek ôž sedmym rokem. Psala nám to rektorka MC Cipisek Markéta Skládalova. A takê přêdala neco k temô, co to vlastně obnáši.

Mobilni ê počitačovy aplikace a technológije vládnó světô. Ôž od némenšich mimin. Sami to vidimê tadê v Egyptě, gdê rodiči maly děcka posadijó ke stolô a strčijó před ně mobil s nejakym přehrávánim. Bez teho bê se mrňosi nebêlê schopni ani nabašťêt. Ale pohřichô – néni to vina jich samotnéch, ale rodiču, keři si je k temô naôčêlê…

Temô, co fšecko obnáši digitálni svět, se věnoval aji letošni Tédeň pro rodinô v MC Cipisek. Co se tam dilo, keho si pozvalê a jaké to mělo dokôpê smêsl nám napsala právě Markéta Skládalova. Pro dokresleni přêdala aji pár fotek.

Rodina v síti / MC Cipísek

Děti často dostávají poprvé do rukou mobilní telefon před dovršením prvních narozenin. Místo fotoalba se dětem zakládají instagramové účty. Během deseti minut je běžný uživatel schopen zjistit na internetu spoustu informací o dítěti včetně denního režimu, telefonního čísla rodičů, bydliště, zájmů… Kvůli tomu, jaké rodiče dávají informace o svých dětech do virtuálního světa. Kyberstopa, kterou za sebou necháváme, nás může jednou nebezpečně doběhnout.

Nejen tato témata byla součástí Týdne pro rodinu, který už sedmým rokem ve svých programech vyhlašuje Mateřské centrum Cipísek na podporu zdravých rodinných vztahů. V centru je mu věnován vždy týden kolem 15.5., kdy se slaví Mezinárodní den rodiny. Letos byla na programu Rodina v síti.

„Když jsme přemýšlely o  letošním tématu, stále jsme narážely na to, jak rychle se mění svět kolem nás a jak dnešní děti vyrůstají v digitálním světě, který může být velmi nebezpečný. A tak vznikly materiály a anketa o tom, jak současná rodina žije společně na síti. Souběžně nám Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje nabídla pro maminky besedy s poručíkem F. Kořínkem Maminy na síti  a shodou okolností v těchto dnech vzniká i dokument V. Klusáka V síti o sexuálních predátorech na internetu a ohrožení dětí. Takže je vidět, že letošní rodinné téma je opravdu žhavé.“

Na podobné téma proběhla už i  podzimní beseda v MC o (ne)bezpečí virtuálního světa s odborníkem na závislosti D. Bezdomnikovem Wi-fič, kde zaznělo mnoho dobrých rad a informací. Ty najdou rodiče i děti mimo jiné i v projektu University Palackého, který se zabývá bezpečností na internetu www.e-bezpeci.cz.

MC Cipísek nabízí vzdělávání rodičů po celý školní rok, nejen v týdnu pro rodinu. V podvečerních i sobotních setkáních s lektorkou MC M.Skládalovou rodiče letos už probrali zásady efektivního rodičovství, samostatnost dětí, sourozenecké vztahy, období vzdoru, emoce či tresty a odměny ve výchově. Celý rok běžel letos i cyklus besed s koučkou A. Snášelovou Smysluplný rok. V květnu čeká rodiče ještě beseda o výchově synů s P. Mečkovským, který bude i lektorem poslední besedy v tomto školním roce Otcové a děti. Ta je určena pouze tatínkům a konat se bude v úterý 11.6. v podvečer. Do prázdnin proběhnou ještě i besedy pro nastávající maminky Budeme mít miminko s porodní asistentkou, laktační poradkyní a mladou maminkou N. Hénikovou . Pro maminky s miminky v Mimiklubu jsou pak určeny besedy s H.Peterkovou a I.Halouzkovou o psychomotorickém vývoji dětí, zdravém pohybu, spánku, výživě, prevenci úrazů i cestování s dětmi.

„O prázdninách pak budeme trénovat rodičovství i ostatní nabité vědomosti v praxi na příměststkých táborech s Cipískem a samozřejmě o dovolených :)  Další besedy, kurzy a semináře rozjedeme od září a připravovat budeme osvědčená i nová témata.“

Všechny besedy, kurzy, semináře i individuální poradenství, které MC Cipísek nabízí, jsou určeny veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům programů pro rodiče s dětmi MC. Bližší informace a rezervace míst je možná na www.mcprostejov.cz

 

Facebook0
  • 60215762_358641865006224_8449045980925394944_n
  • 60301183_353364788865168_9094140722935758848_n
  • 60333031_286928802187669_558225197337935872_n
  • 60478461_2198801490155976_3257017234068865024_n
  • 60792483_2157959877654753_4808159147059052544_n

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy