placená inzerce
Déte nám vědět...

Robê nechtělê nalit, tož si chlapi chtělê ôdělat pořádek!

placená inzerce
Alkoholik

Květen 28, 2015 11:43 / Furtovnik

Od prostijovskéch polêcajtu – Dêž je chôť a nechcó nalivat, je to na peklo. Dva takovy připadê během jednyho dňa zaznamenalê prostijovšti polêcajti. Popsal nám to jejich mlôvči František Kořinku.

Pětaštêrêcetiletyho chlapa z jedné dědinê na Prostijovskô rozzuřêlo, dêž mô o jedenást let starši drôžka odmitla nalit dalši štamprlô. To ho rozběsnilo natolik, že doma ôdělal takové brajgl, až mosêlê zasáhnót polêcajti. To ale netôšêlê, že to bôde jak Dietluv seriál. Dêž mô dalê déchnót, tak to ôkázalo 5,32 promila! Odlifrovalê ho teda rovnó do špitálô v Prostijově na detox. Tam se jim na to ale ožralec vêkašlal a o pul třeti v nocê se ôž zase dobéval dom. Tož to tam mosêlê polêcajti otočêt znovô. Protože hodnotê na alkoholovym déchačô bêlê zase nečekaně závratny, tak ho obratem vrátilê zase do špitála. Ani na drôhé pokus se to ale nepovedlo. Netrvalo dlóho a polêcajti ho zastihlê, jak zase oxidôje před barákem. To ôž jim ale došla trpělêvosť a vêkázalê ho na deset dni z mista béváni a okoli do 100 metru.

Podobnó zápletkô měl ê drôhé připad. To pro změnô pětašedesátileté pantáta vêstartoval na svó o třê leta mladši dróžkô, dêž mô takê odmitla poskêtnót dalši přisun chlastô. To, co se kolem odehrávalo, si asi každé ômite představit. Paňmáma ôtrpěla drobny zraněni, kery nebêlo třeba ani ošetřovat, ale to muže mlovit o štěsti. Utočnik totiž na ňô šil s nožem a vêhrožoval, že jô zabije. Proto vzala nohê na ramena a přêvolala strážce zákona. Ti agresorovi naměřêlê 1,38 promila, což je v porovnáni s předchozim připadem čôčkař, ale aji tak mô to vêneslo vêkázáni a navic celá ta akčni scéna se prošetřôje jako podezřeni z nebezpečnyho vêhrožováni. Tak pak si jednô nedéte! :D

Obrázek je tadê jenom tak pro ilustracô. Jak vêpadalê ti dotyčni, to nevimê. Ale asi jak každé navalené jedinec.

Facebook0
  • Alkoholik

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy