placená inzerce
Déte nám vědět...

REPORT OD ZDENKA BALCAŘIKOVYHO: Smržêcká šlapka durch promokla!

placená inzerce
šlapka2

Září 8, 2019 11:14 / Furtovnik

Ze Smržêc od Zdenka Balcařikovyho – Včerá  po ránô smê se bêlê ve Smržêcách sami mrknót a morálně podpořêt organizátorê Smržêcké šlapkê. Kvulêvá počasi se bicyglistum do sedla moc nechtělo.

Po liknavym ránô se jich přece jenom nakonec pár na start Šlapkê sjelo, ale ne rekord to rozhodně nebêlo. Aspoň né v tym pozitivnim smêslô, teda že bê jich bêlo névic v histórii. Šéf pořádajiciho Klubô českéch turistu Smržêce a náš známé Zdenek Balcařiku slébil, že vysledné report s potřebnéma statistikama a komentářem dodá. A jak řekl, tak aji ôdělal. Eště pozdě večir dozarêl mail aji s nezbêtnéma fotkama. Tož toť to fšecko máte v puvodnim zněni bez titulku:

 

Smržêcká šlapka durch promokla

Nakonec z teho jednadvacátyho ročnika bêla rekordni učasť, ale z opačnyho konca, než smê čekalê. Na novy trasê do terénô vêrazêlo jenom 23 cyglistu, z teho 9 na nénáročňéši trasô, dlóhó 58 kilásku. Nekery kopce tam bêlê tak prudky, že se mosêlo slyzt z kola a jit po svéch. V tym dyšťô to bêla mordovačka a vracelê se docela zničeni a zaházeni od bahna.

Ti, co jelê po sêlnicê, na tym bêlê po této stránce lepši, ale taky si pěkně máklê. Jelo jich 26 a z teho dvá na 176 kilásku dlóhó štrekô s otočkó až na névêššim kopcô Moravê. Pradědářom se zas hlidal čas a nérychléšim se stal ten sám nadšenec, co před rokem.  Zdenek Linhartu to aji v tym nečase zmákl za šest a pul hodinê. Je to borec. Dosť dobré je taky Mirek Petráku, keré to aji ve svéch jednapadesáti letech zmákl za osm hodin. Borci só ale všeci, co se vubec na nekteró z tras v tym celodennim pršeni vêdalê.

Némladši z nich se stala teprov čtêřletá Anežka Vladyková. Přêjela k nám až z Prahê, vêôžêla teho, že smê poprvni ôdělalê aji trasô pro pěšákê a hneď za to doslala pěknyho plyšáka. Naopak néstaršim bêl letos vêhlášené Vít Helia z Čelechovic, keré aji ve svéch 77 letech a v tym dyšťô objel 38 kilásku po sêlnicê.

Nezbévá, než všeckém poděkovat, že vubec do Smržêc přêjelê a taky tem pětapadesáti našem pořadatelum, keři se o ně celé deň staralê. Přê tak malé učasti to bêla obzvlášť na kontrólách pěkná nuda a dófémê, že to bôde přiště lepši.

Za Klub smržêckéch turistu

Zdenek Balcařiku

P.S.: Na fotkách je potom némladši, nástarši a taky nérychléši učastnik na Praděd a zpátky

Facebook0
  • šlapka 1
  • šlapka2
  • šlapka3

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy