placená inzerce
Déte nám vědět...

Prostijovsky KaSCo to nakonec přece jenom néspiš rozdéchá. Vêpisôje se ôrbanistická sótěž!

placená inzerce
Společenský dům (1)

Duben 29, 2019 13:04 / Furtovnik

Z Prostijova – Leta to mělo prostijovsky KaSCo, dneska Společenské dum, nahnôty. Sporê o to, co vlastně v mistě kulturákô z 80. let bôde nakonec stát, rozsekl v lednô Krajské sód v Brně. Ten smlóvô města ze společnosťó Manthellan zneplatnil. A tym takê padlê plánê na to, že kósek od centra vznikne fungl nová nákôpni galérija.

Právni bitva trvala deset let. A tož fčêlka ôž néni čas ztrácet čas. Pro ROH OP bêlo KaSCo postaveny v rokô 1985. Je teda fakt, že nedisponôje uplně nénovjéšima vêmoženosťama, ale na drôhó strana to neznamená, že to mosi bêt zákonitě barák na odstřel. Navic pokaváď se vezme v potaz, že podobny zařizeni, kery bê bêlo jeho ekvivalentem, v Prostijově néni, celá věc se tym uplně měni.

Rada města Prostijova na to konto ods´hlasêla ôrbanistickó sótěž na dostavbô jižni části prostijovskyho centra, do keré je zahrnôty aji KaSCo. To bê mělo projit rekonstrukcó, řešêt se bôde aji okolni tržnica, plánôje se parkovaci dum a zástavba proluk, kery postôpně vznikalê demolicama v 70. a 80. letech.

Podle plánu bê se to mělo zmáknót tak, abê se toť začlo kôtat od 1. 4. 2020, a začinat bê se mělo právě KaSCem. S vêhlášenim sótěže na ôrbanisticky řešeni této lokalitê se čitá začátkem letošniho června, zadáni bôde předloženy ke schváleni zastupitelum. Vysledkê bê mělê bêt oznámeny do konca záři.

Fotkô mámê z webô města.

Facebook0
  • Společenský dům (1)

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy