placená inzerce
Déte nám vědět...

Pro bělolhotské baobab eště néni nic ztraceny, zkôste se do teho obôt!

placená inzerce
baobab

Září 16, 2015 16:24 / Furtovnik

Od nás – V sótěžê Strom rokô je nominovanéch 12 krasavcu z celé republikê a je fčêl jenom na hlasováni veřejnosti, keré z nich nakonec titul ziská. Olomócké kraj reprezentôje baobab z Bilé Lhotê. Hlasováni potrvá do 10. řijna.

Dalo bê se řict, že před dalšim v pořadi má baobab slôšné náskok, naopak ale postópeni mezê třê nélepši mô pro změnô dosť chêbi. Zatim je na štvrtym mistě v pruběžnym hlasováni, ale to se fšecko muže změnit. Eště do 10. řijna totiž probihá hlasováni veřejnosti, takže bê nezaškodilo tam takê nejaké hlásek pinknót.

Zatim je na tem nélip jiné Moravák – pětisetleté dôb ze zámeckyho parkô v moravskoslezskéch Šilhéřovicách. Hlasovánim se zároveň podpoři péča o ten konrétni strom, protože se hlasôje buď DMeSkó v ceně 30 kaček, z keré strom dostane 28,50, nebo na hlasovacich aršikách s 20 podpisama za 60 kaček. Fšeckê podrobnosti ohledně hlasováni nandete toť.

Bělolhotské baobab je vlastně dôb letni, keré ale svym kmeněm a tvarem přêpominá právě tento africké strom. Je staré asi 350 let a stoji ô polni cestê z Bilé Lhotê do Měnika. Ve véšce 130 cenťáku má obvod 4,5 metrô. Tož to je pořádnyho kôs chlapa. Ziskany prašôle bôdó slóžêt k ošetřeni stromô, vêrobeni informačni tabôle a osazeni směrovek z dědinê až k mistô, kerymô se řiká Ô obrázkô. Tož fčêl ôž vite fšecko a je to jenom na vás. A aji dêž nevêhraje, aspoň z teho bôde nejaká kačka pro tento strom.

Facebook0
  • baobab

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy