placená inzerce
Déte nám vědět...

Přes vikend se v Žárovicách pochlôbilê mêslêvci svéma trofejama

placená inzerce
DSC_0347

Březen 18, 2019 9:38 / Furtovnik

Ze Žárovic – Přehlidkô trofeji hostijó Žárovice ôž negdê od začátkô 80. let. A bêlo to tak aji minôté víkend. Kromě oceněni kapitálnich ulovku to bêla takê přiležêtosť tak nejak zesômirovat, jak se mêslêvosti na Prostijovskô a Konickô daři.

Posózeni kvalitê trofeji je takê odrazem celkové kvalitê zvěře, kerá v našech končênách žêje. Pokaváď to převedemê na hodnotitelsky bodováni, podle předsedê mêslêvecké komise OMS Prostijov Ing. Martina Ernsta, Ph.D. za loňské rok, keré se hodnotil, přêbêlo vyznamnéch trofeji, kery dosáhlê 85 bodu. Naopak ale žádná z nich nedosáhla na zlató medailô. To se téká srnči zvěře, kerá bêla na véstavě zastópená névic a s keró, jak řiká, néni problém. Na zlato ale přece jenom v Žárovicách došlo. Teho dosáhla trofej muflóna z honitbê ve Vitčêcách.
A jak to teda vêpadá ze zvěřó na prostijovskym okrese? Z pohledô Martina Ernsta je potřeba oblasť rozdělêt na dvě části. A to só nižši oblasti Prostijovska a pak ‚horê‘ na Konickô. Zatimco na jihô je to kromě srncu hlavně drobná zvěř – zajici, koroptve, bažanti, sever je pak mimo srnčiho vic doménó takê divočáku, jeleňu evropskéch, sik a muflónu.

DSC_0383

Mêslêvosť ale pochopitelně nésó jenom trofejni ulovkê. Čê spiš – to je až to dalši v pořadi. Z povidáni s Martinem Ernstem je jasny, že je potřeba si hledět zachováni rovnováhê v přirodě a gde je potřeba, tam ji aji trochô pomuct. Spiš vic, než trochô! Né na fšecko ale samotni mêslêvci stačijó. Podle předsedê mêslêvecké komise určitě zaslóži oceněni, že se faktickê podařêl ô nás, jako v jedinym státě, zlikvidovat africké mor prasat. Ê gdêž ho pré trochô mrzi, že só v této sóvislosti oceňovani snajpři, keři se podilelê na likvidacê v zamořenéch lokalitách, a ôž miň se mlovi o prácê mêslêvcu. Co se ale naopak zatim nevede, a na co só sami mêslêvci krátci, je vêlepšeni stavu koroptvi. Tê só hodně chólostivy na členitosť krajinê, keró velky rodny šêry lánê rozhodně moc neposkêtôjó. Navic se pré po 90. rokô začalo ô nás mnohem vic chêmickê hnojit, což takê néni pro zvěř to pravy ořechovy. Přê tem só ale stavê populace koroptvi a zajicu bioindikátorem žêvotnich podminek pro člověka. A tož si to mužemê sami aji laickê přebrat…

S Martinem Ernstovym smê teho probralê mnohem vic, ale to bê bêlo eště na dlóho. V Žárovicách smê pochopitelně aji neco nafotilê, tož se TOŤ mrknite, jaky bêlê loňsky ulovkê na Prostijovskô a Konickô. Kromě vêstavenéch trofeji tam měl svuj kótek aji mêslêvecké potěr. Tam si muhlê děcka prubnót, jak só na tym ze znalosťó přirodê.

Facebook0
  • DSC_0347

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy