placená inzerce
Déte nám vědět...

Přerovšti modeláři vêstavovalê svoje kolejiště

placená inzerce
modely

Listopad 30, 2015 7:15 / Furtovnik

Opět od našeho spolôpracovnika Martina Skopalovyho – Posledni dva listopadovy vikendê bêla v Přerově véstava modelovyho kolejiště. Je to jedno z névěčich kolejišť ô nás, a dá se řict, že aji jedno z néhezčich. Já se tam každoročně vracim a svoje postřehê z letošni návštěvê sem zhrnôl v tymto článkô.

Klub železničnich modelářu Přerov má svoje krásny dilo v bévalé vodárně v areálô přerovskéch opraven lokomotiv, ‚dépéóvéčka‘, dřiv lokomotivni depô, hneď ô nádraži. Kolejiště je ve velikosti H0, to znamená, že všecko je 87x zmenšeny. Na ploše 35m2 je celkem 137 metru trati, 6 viditelnéch a nekolêk skrêtéch nádraži a dvě zastávkê.

Provoz kolejiště je rozdělené na třê celkê. Prvni představôje jednokolejnó horskó trať, podobnó třeba té ze Zábřehô přes Ramzovó do Jesenikô, drôhym celkem je elektrizovaná dvókolejka a poslednim uzkorozchodka. Na kolejišťô nandem hromadô detajlu, třeba jezdici autička, lêdi, šêškê na stromách, hřébkê v lesich nebo dopravni nehodô. Aji gdêž námět a vedeni trati je smêšleny, mužem toť vidět nekolêk staveb, ktery majó svuj skôtečné vzor, a to třeba bévalá kamenná rozhledna, co stávala na Pradědô, zastávka Jivová z trati Olomóc – Krnov nebo dvókolejná vyhybna Hurka, majici svuj skôtečné vzor v Lašovicách ô Rakovnika.

O letošni véstavě bêl provoz koncipované, jak bê modeláři řêklê, v epoše páté až šesté, konkrétně prvni vikend 90. rokê a drôhé vikend sóčasnosť. Po kolejišťô se tak prohánělê dizlovy a elektricky lokomotivê doplněny motorovéma vozama, ktery běžně známe z provozô z poslednich dvaceti let. V minôléch letech sme muhlê vidět provoz aji v dřivjéšich epochách, gdê dráze vládla pára.

Je vidět, že přerovsky kolejiště dělajó skôtečni modeláři, že jim de ô simulacô skôtečnyho provozô a tak zaôjme nejenom tô lajckó veřejnosť, ale aji železničáře, modeláře, a dalši drážni fanóškê.

V přištich letech se přerovšti modeláři plánôjó přestěhovat aji s kolejištěm do nové klubovnê, bévalyho celniho skladiště přerovskyho nádraži. Je to ale eště spósta práce, ale takê peněz, tak pokáď bê vám nejaká ta korônka přebévala, obraťe se na přerovsky modeláře. Na fotkê, jaky to tam v Přerově majó, se mužete podivat toť.

Facebook0
  • modely

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy