placená inzerce
Déte nám vědět...

‚Prážákům, těm je tu hej…‘ A vám muže bêt takê, gdêž vêhrajete listkê na Pražské vyběr!

placená inzerce
výběr

Říjen 24, 2022 19:36 / Furtovnik

Od nás – Pražské vyběr – to je pojem ôž spiš pro tê odrustléši, ê gdêž tem mladém bê to takê nezaškodilo. Trochô se povozêt na ‚nové vlně’, jak se temô tenkrát řikalo, se mužete 5. listopadô v Prostijově.

Bêlo to jak zjeveni, gdêž se na podzêm rokô 1982 objevilê v tehdéši Hitšarádě Šipa a Uhliřa Pražšti vyběři a jejich Já se mám, že je Olda přítel můj. Negdo z teho bêl na práškê a ôpadal do mdlob, inši zas z teho bêlê v tranzô. Éra puvodniho Pražskyho vyběrô ale netrvala dlóho, přêšlê zákazê konzertováni, kery zahébalo aji puvodni zestavó a takê názvem. Z názvô se vêtratil ‚Pražský’ a ke Kocábovi a Pavličkovi přêbêl Čok s Kryšpinem, misto Sókupa a Hrubeša.

Slavné hit Pražákům, těm je hej se pak dostal do televize, znovô do Hitšarádê, v podáni Ringo Čecha, keré k němô psal text, ale znali vědělê. Ê gdêž uplně puvodni deska z rokô 1983 muhla vêjit až o 5 let pozďéš, bêla to pecka. Ôž před tym ale vêšla deska, na keré si řikalê jenom Vyběr…

Bêlo bê teho eště na dlóhy vêkládáni, ale duležêty je, že dneska ôž letama cnostni pánové hrnó Pražské vyběr dál a vê mužete vêhrát aji jeden z volňásku na jejich prostijovské konzert v sobotô 5. listopadô. Stači, gdêž nám na náš mail furtovnik@gmail.com napišete, gdê vêšla puvodni deska natočená v rokô 1983. Čas na to máte do ponděli 31. řijna. Pak jenom počkat, ešlê to na vás padne!

prazsky_vyber_prostějov_A2

Facebook0
  • výběr

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy