placená inzerce
Déte nám vědět...

Pozor, bôde to pšókat!

placená inzerce
Amplion

Prosinec 31, 2013 4:30 / Furtovnik

Věnujte prosim vás pozornosť temôto zděleni. Je Silvestra, to snaď fšeci vite. A protože se dá očekávat, jak vás tak znám, že si věčinó neodpôstite nejaky tê pšókê, mêslim tym rachétle, petardê a podobny hlóposti, mňéte ohled na vašô domáci havěť. Ať je z teho nechêtne psotnik. Špatně to nesó hlavně čokli, to je dávno jasny. Tak jim narvjête třeba špôntê do ošêsek, jinak se z teho rambajzô pominó. A takê je nekde pořádně zaryglujte, abê nezdrhlê. Obecniho rasa tadê nemámê a já nemám némenši chôtě celó noc litat nekde po hômnech a nahánět psêska, abê nekeho nepohřébalê, jak bôdó zjančeni. A skovat bê se mělê aji protivny babê. Hrozi totiž nebezpeči, že mužó přêjit takê k óhoně. Až donde munica, muhlo bê nekeho napadnót, že začnó odpalovat stary rachétle. Tož bacha, ať vám znenadáni nehoři ô prdele. To je tak fšecko, za celó obecni kancelář vám přijô hodně štěsti a zdravi do novyho rokô.

 

Verze polopatická

 

Mimořádné hlášení. Vzhledem k očekávané větší míře použití zábavní pyrotechniky vyzýváme majitele drobného zvířectva, především psů, k zajištění nezbytných opatření eliminujících negativní dopad nadměrného hluku na jejich psychiku. Zároveň je vhodné řádně zabezpečit prostory proti svévolnému opuštění hranic pozemků, aby se tak předešlo následnému nezbytnému odchytu. Vyzýváme také všechny, kteří budou zábavní pyrotechniku používat nebo se v bezprostřední blízkosti pohybovat, aby dbali jednak své osobní bezpečnosti, a také aby svým případným nezodpovědným chováním neohrožovali a neomezovali ostatní veřejnost. Při této příležitosti přeje obecní úřad všem občanům úspěšný vstup do nového roku a jeho šťastné prožití.

Facebook0
  • Amplion

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy