placená inzerce
Déte nám vědět...

Pokaváď potřebôjete pořádné vercajk, zandite do Konice. K rekordni sekerce přêbêla ê óbr-pila!

placená inzerce
DSC_1170

Červen 9, 2019 7:29 / Furtovnik

Z Konice – A tož dalši rekord v kapsê. Sice to eště néni definitivně zaknihovany, to má svuj proces, ale pila před konickym zámkem bêla oficiálně přeměřená a dalo bê se s jistotó řict, že moc takovéch na světě néni.

Konické deň řemesel bêl tó pravó přiležêtosťó ke komisielnimô přeměřeni pilê břêchatkê, kapr, připadně rêba, keró vêmêslêl a s pomocnikama vêrobil ‚kastelán‘ konickyho zámkô Pavel Šinu. A abêste nešpekulovalê, ešlê je to tak nebo néni, rovnó vám mužem řict, že to rozhodně néni jeho jediné rekord. Muže se pochlôbit névěči zbirkó sekerem aji maxisekeró, kerá bêla zapsaná mezê rekordê v rokô 2015. A fčêlka teda pila!

O ómêslô Pavla Šinovyho smê ôž nejaké čas vědělê. Inšpiracó mô bêla papirová pila, keró od kehosê dostal. Ale ono fšecko nende hóp na krávô a je tele. Chce to svuj čas aji načasováni. Hlavně správná hodina rekordniho měřeni bêla duležêtá. Pila totiž měři na dylkô 12 metru, na véškô 1,2 metrô, rôkojetě pak 2012 cenťáku. A abê teho nebêlo málo, tož šil Pavel Šinu až do takovyho detailô, že zôbê na pilê só dlóhy 12 centimetru a sténaká je aji jejich rozteč. Duvodê tech dvanástek vêsvětlôje sám autor na videô pod článkem. Néni teda divô, že pro slavnostni okamžik bêla vêbraná dvanástá hodina poledni. Oficiálni akt začal s bitim zvonu na kostele…

Jináč se sobota před konickym zámkem takê motala kolem Muzea řemesel Konicka, kery slavi deset let od svyho vznikô a má zrovnikatě na zámkô svoje expozice. Program doplnilê pochopitelně žêvi řemeslnici, koni ze stáje Arka ze Lhotê ô Konice, skauti, šermiřská partija Rosáci, kapela Kreyn, čê Mateřsky centrum Srdičko, gde mimochodem vêrábělê naopak zas uplně némenši sekerkô s topurkem z párátka. A abê to bêlo fšecko, je potře nezapomnět ani na moderátora Laďô Sovjeta Rusovyho, keré to s grácijó sobě vlastni cely moderoval.

A tož od sobotê je Konica dik pilê dvojmôžné zas o kósek rekordňéši. Co to bôde přiště? Kladivo, dláto, čê šróbovák? Každopádně začiná platit, že pro pořádné vercajk se mosi do Konice. To se nedá nic dělat. Na fotkê se mrknite TOŤ.

Facebook0
  • DSC_1170

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy