placená inzerce
Déte nám vědět...

POCHOD PARAGÁNU: Kolem Hamer se znovô špacirovalo v červenéch baretech

placená inzerce
DSC_0176

Červenec 5, 2019 9:03 / Furtovnik

Z Hamer s článkem a fotkama Michala ‚Môšáka‘ Môchovyho – Podlevá červenéch baretu se dêcky poznalê paragáni (parašutisti). To vijó minimálně ti, gdo bêlê na vojně. Na pochodě Po stopách 22. vysadkové brigádê sice nebêla tato charakteristická placka na hlavě předepsaná, ale hodně z učastniku jô aspoň doma má.

Jak nám napsal náš známé Michal ‚Môšák‘ Môchu, červenobareťácké špacir bêl posledni červnovó sobotô ôž posedmy. Tentokrát bêl pomenované po sedmym velitelovi elitniho utvarô 8280 plukovnikovi Luďkovi Skácelovi. Na základnô v Hamrech se zešlo přes 700 učastniku, pro kery bêlê nachêstany dvě trasê. Protože ale bêl hic jak ve žňa, tož věčina zvolêla variantô kratši.

Aji letos měl pochod mezinárodni učasť, protože se ho zučastnilê takê veteránšti paragáni ze Slovenska a Polska. To ostatni ôž si přečtite v článkô od ‚Môšáka’, keré přêdal aji pár fotek, na kery se mužete mrknót TOŤ.

Po roce opět pochodovaly vojenskými lesy červené barety


Více jak 700 lidí různého věku a pohlaví se zúčastnilo poslední červnovou sobotu již tradičního pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“. Spolek ČERVENÉ BARETY, z.s. zorganizoval pochod, jehož letošní 7. ročník nesl čestný název po sedmém veliteli, který velel prostějovskému elitnímu útvaru 8280, plk. Luďku Skácelovi. Tratě byly opět dvě. Letos zhruba dvě třetiny pochodujícíh, vzhledem k vysoké teplotě ovzduší, využilo možnosti jít kratší vzdálenost. Na startu nechyběli ani bývalí velitelé. Všichni účastníci si nejprve minutou ticha uctili památku na nedávno zesnulého třetího velitele genmjr. Čestmíra Hrbka. Celkově již útvaru s působností v Prostějově velelo 15 velitelů. Letos se pochodu zúčastnilo 8 velitelů a vdova po prvním veliteli Věra Mansfeldová.

Organizátoři připravili pro účastníky absolvovaného pochodu i doplňkovou střeleckou soutěž o hodnotné ceny. Nejrychlejšími běžci byl za muže třináctý velitel brig. gen. Karel Řehka, o kterém je známo, že rád běhá dlouhé tratě. Za ženy potom příslušnice aktivních záloh Petra Kurfiřtová. Oba převzali z rukou partnerské společnosti krásné plynové pistole. Jejich start odstartoval sedmý velitel v pořadí po němž je pochod pojmenován, dnes již plk. gšt. v.v. Luděk Skácel. Akci pravidelně navštěvují výsadkáři ze Slovenska. Tradičně jezdí členové klubů vojenských výsadkářů slovenské republiky. Letos přijela i velmi početná skupina z „Únie vojnových veteránov SR“. Organizátory těší, že o akci projevila opět zájem i početná skupina polských výsadkových veteránů, kteří se mnozí pochodu zúčastnili již potřetí. Toto velké rekreačně sportovní setkání tak umožňuje navazovat i mezinárodní přátelství a dává příležitost a možnost vyměňovat si s těmito lidmi své poznatky a zkušenosti.

Zahájení pochodu se zúčastnili mimo bývalé velitele i dva hosté, a to primátor města Prostějov František Jura a starostka města Plumlov Gabriela Jančíková, jejímž katastrem část trasy procházela. Velké poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov za finanční příspěvek z veřejné finanční podpory. Poděkování patří i všem partnerům, kteří přispěli ať už finančně, nebo materiálně na organizaci. Hlavní organizátoři jsou rádi, že se mohli i letos opřít o mateřský klub výsadkových veteránů Prostějov, který tradičně pomáhá na stanovištích a pracovištích. Velký dík patří i dobrovolníkům, kteří každoročně přistupují k akci profesionálně. Bez jejich pomoci by úroveň akce nebyla tak vysoká.

 

Facebook0
  • DSC_0176

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy