placená inzerce
Déte nám vědět...

Pániček jede na misô, pesan pude zatim šlapat chodnik. Přerovšti strážnici si pučêlê slôžebniho psa…

placená inzerce
pes

Únor 24, 2017 8:00 / Furtovnik

Z Přerova – Pučêt se dá ledasco, ale žêvy zviře, konkrétně vêcvičené slôžebni pes, to zas tak normálka néni. Přerovšti měšťáci ale do teho šlê. Do slôžbê mužó postavit propachtovanyho německyho ovčáka.

Jak k temô došlo? V Přerově sice měšťáci svoje psê maji, konkrétně štêrê ze štêrma psovodama k sobě. Ale podle podle mistoředitela a mlôvčiho měšťáku Miroslava Kominkovyho jeden ze slôžebnich psu nemá potřebny zkóškê. Tož se jim šêklo, že mužó doplnit slôžebni stavê.

Psovodi měšťáku pochopitelně spolôpracôjó aji s dalšima – konkrétně psovodama PČR a takê jednym vojákem. Ten ale odjiždi na dlóhodobó zahranični misô, a tož měšťákum nabidl svyho plně vêcvičenyho psa, o keryho bê se mezê tém nemuhl starat, do bezplatnyho pronájmô. Menôje se Chaka Warpeco a ve slôžbách měšťáku bôde ode dneška, teda 24. unora.

Psa přerovšti měšťáci znaji ze cvičákô přê společnym vycvikô, nevidi teda Miroslav Kominku s jeho nasazenim jediné problém. Takê se tym ôšetři hromada peněz, protože pořizeni novyho psa s potřebnéma papirama stoji 40 – 60 tisicu. Tak bôde Chaka Warpeco slóžêt jenom za byt a za stravô. Ale měšťáci slêbôjó, že se ô nich bôde mět jak v bavlnce. Smlóva mezê majitelem a MP Přerov je na dobô neurčitó.

Fotkô novyho ‚měšťáka‘ mámê ze stránek města Přerov.

 

Facebook0
  • pes

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy