placená inzerce
Déte nám vědět...

Ômite parkovat s parkovacima hodinama? V Prostijově je to potřeba!

placená inzerce
parkování3

Srpen 17, 2019 7:38 / Furtovnik

Z Prostijova – Je fakt, že gdo neômi parkovat, žádny parkovaci hodinê ho nezachránijó. Volné parkovaci plac hektarô doleva a hektar doprava, a v zadô mista, až gde oko dohlidne, mô to nezajisti. Ale znalosť parkovacich hodin muže ôšetřêt nejakó tô kačkô na pokôtách.

De o takovó věc. Možná ste ôž narazêlê přê parkováni na dopravni značkô DZ IP 13b – „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Je to jak gdêž klasicky Péčko s jakymsê větrnikem, piktogramem pro varováni před radiacó, nebo co to vlastně je. Prostě to znázorňoje ten parkovaci kotóč, a v tym připadě bacha na věc.

Konkrétně v Prostijově před óřadama na Školni ôlêcê, gde só občankê, pasê, čê sociálka, a na Demelově, tam je dopravka s registrem vozidel, só od 1. červenca têto značkê. Ono zas to néni takovy nóvum, protože textové dodatek na techto parkovišťách s ôpozorněnim, že parkováni je možny jenom na hodinô, tam ôž bêlo, ale né každé to bral vážně. Bêlo potřeba v tem ôdělat pořádek.

Před bilym domem na Školni provádělê ve středô prostijovšti měšťáci instruktáž, jak na věc. Každy zaparkovany auto teda mosi bêt označeny zmiňovanym parkovacim kotóčem, to je neco jak školni cifernik, na kerym se děcka ôčijó poznávat hodinê, na kerym si každé sám nastavi čas, gdê na mistě zaparkoval, a nechá to na viditelnym mistě za skledm. Jako provizorka zatim stači tento čas napsat na papirek. Podlevá teho je ô pro připadnó kontrólô jasny, ešlê stojite správně nebo tam ôž nemáte co dělat.

Pro jistotô přêdávámê informacô, keró vêdal odbor dopravê.

Změna parkování před budovami magistrátu ve Školní a Demelově ulici

Parkoviště bude sloužit v režimu „Parkoviště s parkovacím kotoučem“.

Ve Školní a Demelově ulici se nacházejí parkoviště, která mají sloužit pro potřeby návštěv magistrátu, a na kterých je dodatkovou tabulkou omezeno parkování na dobu 1 hodiny. Tato doba nebývá většinou řidičů dodržována, což bylo ze strany občanů předmětem časté kritiky.

Proto bylo rozhodnuto využít možnosti dané pravidly silničního provozu a označit tato parkoviště dopravní značkou DZ IP 13b – „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Tato dopravní značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Na dodatkové tabulce k dopravní značce IP 13b je pak vyznačena doba, po kterou je tam bezplatné parkování umožněno.  V ulici Školní i Demelově se jedná o 1 hodinu (opatření se netýká velkého placeného parkoviště v ul. Školní – za závorou). Na parkovacím kotouči (parkovacích hodinách) se vyznačí doba příjezdu. Povizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem (například: „Příjezd 10:30 hod“). Kdo nerespektuje dopravní značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se přestupku.

Parkovací kotouče bude možné zakoupit mimo jiné v Regionálním informačním centru. Věříme, že uvedené opatření přispěje ke zlepšení situace pro návštěvníky magistrátu. Opatření vejde v platnost od 1. 7. 2019.

 

Facebook0
  • parkování1
  • parkování2
  • parkování3

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy